Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Wydarzenia:

Małopolska

„Tak i ja, tak i ty możesz świętym być”

Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Tak i ja, tak i Ty możesz świętym być” – Starosądecka Akademia Świętości. Historia, kultura i ponadczasowe wartości od czasów Kingi do współczesnego przesłania Jana Pawła II.

 

Uczniem Starosądeckiej Akademii Świętości może zostać każdy uczeń klasy  II i III szkoły podstawowej z terenu Województwa Małopolskiego, który wraz ze swoją klasą, pod opieką  wychowawcy, katechety lub księdza przyjedzie na całodzienną wycieczkę do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Do wyboru jest kilka dni na przełomie  maja i czerwca 2015 roku (25,26,27 maja oraz 1,2,3 czerwca; maks. około 50 osób dziennie). Udział w Akademii jest bezpłatny.

Celem Starosądeckiej Akademii Świętości jest zapoznanie najmłodszych z bogatym dziedzictwem duchowym i materialnym św. Kingi oraz wezwaniem do świętości Jana Pawła II: ”Nie lękajcie się być świętymi”, wypowiedzianym na starosądeckich błoniach w czerwcu 1999 roku. Podczas pobytu w Starym Sączu uczniowie, wspólnie z przewodnikiem, zwiedzą najważniejsze zabytki Starego Sącza oraz poznają jego bogatą historię. Wśród nich znajdzie się m.in.: Ołtarz Papieski, Klasztor Sióstr Klarysek, Dom na Dołkach, rynek starosądecki, Dom oraz Źródełko św. Kingi (gdzie zwiedzający otrzymają pamiątkowe buteleczki z cudowną wodą). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia specjalnego kursu „Starosądeckiej Akademii Świętości”. Dzieci skorzystają z poczęstunku, a całości dopełnią zajęcia animacyjno-ruchowe.

Grupy zainteresowane udziałem w Akademii prosimy o kontakt z koordynatorem projektu tel. 605 72 72 41. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie:www.facebook.com/StarosadeckaAkademiaSwietosci.

Projekt pn.  „Tak i ja, tak i Ty możesz świętym być” – Starosądecka Akademia Świętości. Historia, kultura i ponadczasowe wartości od czasów Kingi do współczesnego przesłania Jana Pawła II realizowany jest przy wsparciu Województwa Małopolskiego.

;