Imieniny: Marka, Elzbiety

Wydarzenia: Dzień Ewakuacji

Prasa

10-lecie tygodnika "Idziemy"

Podstawowym zadaniem mediów jest budowanie kultury spotkania – podkreślił abp Henryk Hoser. Tygodnik ‘Idziemy’ świętował w niedzielę 10 lat swojego istnienia na rynku prasowym. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie, której przewodniczył bp warszawsko-praski. Po liturgii odbyła się gala w czasie której po raz pierwszy zostały przyznane statuetki "Wstańcie, chodźmy" dla świeckich odważnie i konsekwentnie trwających przy wyznawanych wartościach. Otrzymali je Dorota Gawryluk i Krzysztof Ziemiec.

 

Medalem zasłużony dla diecezji uhonorowano również trzech kapłanów, którzy wyróżnili się w prac na rzecz promocji i kolportażu tygodnika na terenie swojej parafii.

W homilii abp Hoser podkreślił, że media są w centrum zainteresowania i misji Kościoła. - Śledząc papieskie orędzia na dzień środków społecznego przekazu bardzo wyraźni widać, że troską papieża jest budowa kultury spotkania. To jest jedną z podstawowych zadań mediów – podkreślił ordynariusz warszawsko-praski.

Zwrócił uwagę, że autentyczne spotkanie opiera się przede wszystkim na dawaniu siebie innym. Do tego jednak, jak stwierdził - niezbędna jest identyfikacja z drugim człowiekiem, który jest naszym odbiorcą. "Chodzi o to, żeby pracując w mediach dostrzegać adresata w całym jego egzystencjalnym kontekście, a więc jako człowieka, jako osobę, jako małżonka, czy w końcu jako członka rodziny" - zaapelował abp Hoser. Wspomniał przy tym o młodzieży, która otrzymuje wiele propozycje ale nie ma jednocześnie kryteriów wyboru.

Kaznodzieja podkreślił, że podstawą wiarygodności człowieka mediów jest osobiste zaangażowanie. – Jeśli mamy własną prawdę a głosimy czyjąś, wówczas sami się gubimy na swoich zawodowych ścieżkach, bo autentyczny przekaz budzący zaufanie to jest wewnętrzne przylgnięcie do prawdy, która jest intersubiektywna i która może być podzielona z innymi – zaznaczył biskup warszawsko-praski. Dodał jednocześnie, że zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie tej prawdy, która dla nas jest Dobą Nowiną, która nas uskrzydla dając radość życia.

- Bądźmy ludźmi uczciwymi i nie sprzedawajmy się za byle grosz. Bądźmy autentyczni w tym, co jest najbardziej w nas ludzkie i boskie. Dla nas chrześcijan miarą człowieczeństwa jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa – zaznaczył abp Hoser.

Wyrażając uznanie dla dotychczasowych dokonań tygodnika Idziemy zachęcał on redakcję do wyjścia z odwagą ku przyszłości i nowym wyzwaniom.

Po liturgii odbyła się uroczysta gala, w czasie której przyznano statuetki "Wstańcie, chodźmy"
dla świeckich odważnie i konsekwentnie trwających przy wyznawanych wartościach i podnoszących na duchu swoich braci w wierze. Otrzymali je Dorota Gawryluk i Krzysztof Ziemiec - publicyści tygodnika "Idziemy" .

Tygodnik Idziemy wydawany jest 15 tys. egzemplarz i liczba ta nieustannie wzrasta. 80 proc tej sumy rozprowadzana jest na Mazowszu. Ale czasopismo można również przeczytać w archidiecezji gdańskiej, białostockiej a także w Zakopanem – podkreśla redaktor naczelny tygodnika, ks. Henryk Zieliński. Jego zdaniem jednym z największych wyzwań na przyszłość jest mocniejsze zaistnienie w przestrzeni wirtualnej.

Źródło:
;