Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Pod oknem

100 lat w niebie

 fot. Archiwum Sióstr Sercanek, mal. Maciej Sancewicz

Dziś mija 100.rocznica śmierci współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej, pierwszej sercanki. Od rana w kościele przy Garncarskiej w Krakowie trwały uroczystości dziękczynne za zeszłoroczną jej beatyfikację z prośbą o rychłą jej kanonizację. Pierwszej niedzielnej mszy św. przewodniczył prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

 

Wyższy przełożony w okolicznościowym słowie zaznaczył, że wyniesienie na ołtarze m. Klary powinno mobilizować do stawiania sobie pytania, co to dla nas znaczy! „Nie tylko czego to jest znakiem, ale jakie ma to dla nas znaczenie w kontekście spraw, którymi obecnie żyje Kościół oraz w perspektywie otwierającej się dla nas przyszłości” – tłumaczył franciszkanin.

Jego zdaniem, klucza do zrozumienia świętości bł. Klary Szczęsnej należałoby szukać w tym zawierzeniu Jezusowemu Słowu i posłuszeństwie, które Matka Założycielka utożsamia z miłością.

„Piękne to i proste, co pisze w swoich medytacjach. „Świętość człowieka jest w miarę jego zjednoczenia z Bogiem, to zgodność z Jego wolą, gdyż ta tylko jest prawdziwa miłość, a zarazem i prawdziwa świętość’” – cytował Błogosławioną o. Zachariasz.

„Pewnie nieprzypadkowo ze wszystkich słów, które bł. Klara Szczęsna pozostawiła w spadku swoim siostrom, te - jako jej duchowy testament - wybrały właśnie tę prostą definicję świętości i miłości, którą rodzi posłuszeństwu Bożemu Słowu. Bo wszystko, co nie wypływa z tego źródła, pozostaje zwykłą formą ludzkiego aktywizmu lub poszukiwaniem własnej satysfakcji” – dodał ojciec prowincjał.

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa założyli 15 kwietnia 1894 r.: św. Józef Sebastian Pelczar i bł. Matka Klara Ludwika Szczęsna. Zgromadzenie jest agregowane (przyłączone) do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów).

;