Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

17 stycznia centralne obchody XXI Dnia Judaizmu w Warszawie

 fot. Fotolia.com

„W obliczu zagrożeń pokoju, jakie niesie współczesny świat podzielony konfliktami  i wstrząsany zbrojnym terrorem,  wyznawcy judaizmu i chrześcijanie powinni stać się świadkami prawdy, że tylko Bóg jest źródłem prawdziwego pokoju” – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem w słowie na XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Będzie on obchodzony 17 stycznia 2018 r. pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57, 19).

 

O tym, że zamiarem najbliższego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce jest przypomnienie, że judaizm to religia, w której jedną z najważniejszych wartości jest pokój, mówił bp Rafał Markowski podczas spotkania w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w piątek 15 grudnia. Podkreślił, że pokój rodzi w człowieku harmonię z samym sobą, z drugim człowiekiem, ze światem, z Bogiem. Wskazywał, że pragnienie pokoju łączy chrześcijaństwo i judaizm.

W trakcie spotkania została zaprezentowana książka „Nie ma rzeczy niemożliwych. Rozmowy z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem Polski”. „W tej książce widać człowieka wiary” – mówił prof. Jan Grosfeld. Zaznaczył, że nasza religia potrzebuje świadków wiary żydowskiej, by mogła się rozwijać.

Michael Schudrich wspominał m.in., że dialogu z innymi nauczył go ojciec. „Warto spotkać inne” – powiedział. Mówiąc o Polsce i Polakach, podkreślił, że jest to naród otwarty na zmiany, który chce budować nowe w oparciu o stare. „Dla mnie to błogosławieństwo, że jestem tutaj” – powiedział.

„Od czasów Soboru Watykańskiego II i nauczania Jana Pawła II jest jasne, że katolik ma obowiązek studiować, rozumieć i szanować judaizm. I to sprawia, że my, Żydzi, mamy obowiązek i chcemy być otwarci. Dzień Judaizmu nauczył nas w jaki sposób budować tę otwartość. To dla mnie niezwykle ważne” – podkreślał rabin Schudrich.

***
Główne obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce odbędą się w Warszawie od 16 do 21 stycznia pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19). Modlitwie 17 stycznia będą przewodniczyli m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Głównym nabożeństwem będzie Liturgia Słowa, sprawowana w środę 17 stycznia w warszawskiej archikatedrze św. Jana pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego dnia rano chrześcijanie i żydzi będą też modlić się wspólnie przy zbiorowej mogile Żydów z getta warszawskiego, znajdującej się na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej, a także w warszawskiej synagodze im. Nożyków, gdzie odprawiona zostanie hawdala – modlitwa na zakończenie szabatu (20 stycznia).

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim obchodzony jest w Polsce od 1998 r. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchody te odbywają się 17 stycznia – tj. w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to czas modlitwy i refleksji podejmowanych przez chrześcijan i żydów w oparciu o Pismo Święte, nauczanie Kościoła Katolickiego i wspólną historię łączącą wyznawców obu religii.

Oceń treść:
Źródło:
;