Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Wydarzenia: Dzień Informatyka

Małopolska

25-lecie Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi

19 lutego br. w Filharmonii Krakowskiej odbędzie się niezwykły jubileusz – 25. rocznicy powstania Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest instytucją, której celem jest wspieranie tej uczelni, jej pracowników i studentów. Wierzymy, że w środowisku akademickim naszej uczelni tkwią wielkie możliwości, które poprzez szereg działań fundacji mogą zostać odkryte. Z tego powodu wspieramy tych, których dobre pomysły i zapał do działania zasługują na docenienie. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, dzięki którym będziemy mogli wspólnie promować naszą Almae Matris. Zapraszamy do współpracy wszystkich, których pasja i zaangażowanie mogą przyczynić się do realizacji idei Fundacji, ale przede wszystkim tych, dla których nasza uczelnia to coś więcej niż tylko miejsce nauki i pracy.

Historia

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie została założona 2 lutego 1990 roku z inicjatywy fundatorów: kard. dr Franciszka Macharskiego – ówczesnego metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza oraz bp. prof. dr. hab. Wacława Świerzawskiego – ówczesnego rektora uczelni. Od tamtego czasu fundacja działa nieprzerwanie. W 2009 roku związku ze zmianą nazwy uczelni została przemianowana na Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Nie da się wyliczyć wszystkich inicjatyw wspartych przez fundację w ciągu 25 lat działalności: to wielka liczba konferencji naukowych, publikacji, inicjatyw artystycznych i sportowych. Wśród najważniejszych osiągnięć fundacji należy wymienić wsparcie budowy Biblioteki naszej uczelni na kampusie oraz zakup największych w Krakowie organów, które służą studentom i pracownikom Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej.

Patronka

Patronką Fundacji nieprzypadkowo została św. Jadwiga Andegaweńska – król Polski, fundatorka Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej, z którego wywodzi się Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Dzięki jej ofiarności i szczodrości istnieje nasza uczelnia, a Kraków stał się cenionym w Europie ośrodkiem akademickim i kulturalnym, który sławą tą cieszy się do dzisiaj. Św. Królowa Jadwiga, która była tak głęboko przekonana, że trzeba wspierać rozwijający się uniwersytet, że oddała mu swoje berło, a sama posługiwała się pozłacanym drewnianym, jest dobrym przykładem dla ludzi, którym na sercu leżą dalsze losy zapoczątkowanego przez nią dzieła. Św. Królowa Jadwiga była też bliska sercu patrona UPJPII św. Jana Pawła II.

Jubileusz

Z okazji 25-lecia istnienia obecny zarząd fundacji przygotował niezwykłe wydarzenie – krakowską premierę filmu Chopin. The Space Concert w reżyserii Adama Ustynowicza z muzyką graną na żywo (dyrygent: Tomasz Radziwonowicz, fortepian: Karol Radziwonowicz, lider: Wojciech Proniewicz, orkiestra smyczkowa Filharmonii Krakowskiej). Film zrealizowano na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do muzyki Chopina zabranej w kosmos przez załogę promu STS-130 Endeavour. Pokaz poprzedzi wprowadzenie ks. prof. dr. hab. Michała Hellera. Seans wpisze się także w obchody 205. rocznicy Fryderyka Chopina.

;