Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

Wydarzenia: Dzień Anioła

Pod oknem

41. Piesza Pielgrzymka Góralska dotarła na Jasną Górę

pielgrzymka góralska fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Górale z Podhala i Orawy dotarli dziś na Jasną Górę. Pielgrzymów przywitał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski dziękując im za ich trud i podkreślając, że nie jest on marnością.

 

Odwołując się do liturgii Słowa z Księgi Koheleta i daremnego gromadzenia skarbów opisanego przez Ewangelistę Łukasza, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że także pielgrzymi trud można nazwać marnością. Zaznaczył jednak, że odpowiedź przynosi św. Paweł, który w Liście do Kolosan zachęca, aby „szukać tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga”. Metropolita krakowski stwierdził, że życie z Chrystusem i wierność Chrystusowi sprawia, że człowiek coraz bardziej odkrywa sens swoich wysiłków i pielgrzymowania do Boga.

Arcybiskup podkreślił, że pielgrzymi zmierzali na Jasną Górę, by przekazać Matce Bożej zarówno swoje osobiste sprawy, jak i te, które mają charakter rodzinny, społeczny, narodowy, aby Ona przedstawiła je Swojemu Synowi. – To wasze zdążanie było odkrywaniem tego najbardziej istotnego sensu bycia z Chrystusem i dla Chrystusa i składania Bogu Ojcu z siebie wyrazów wdzięczności i największego uwielbienia – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając sens pielgrzymowania, którym jest przeżywanie bliskości z Jezusem i Jego Matką.

Nawiązując do Ewangelii arcybiskup wyjaśniał, że „być bogatym przed Bogiem” znaczy żyć w prawdzie. Wezwanie, by „gromadzić skarby w niebie” metropolita odniósł do życia małżeńskiego i zachęcał, aby każdego dnia na nowo małżonkowie okazywali sobie szacunek i miłość zgodnie z przyrzeczeniami, które złożyli sobie w dniu ślubu. – Każda myśl: co zrobić, aby mojemu mężowi / mojej żonie sprawić radość i przyjemność, jest gromadzeniem skarbów w niebie – mówił. Dodawał, że gromadzeniem skarbów w niebie jest także wypełnianie obietnicy z początku małżeństwa, aby w wierze katolickiej wychowywać swoje dzieci. Do tego wychowania należy także troska o to, aby dzieci nie uległy współczesnym ideologiom, które już od przedszkola chcą stworzyć „nowego człowieka”. – Nie ma nowego człowieka poza człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Nie ma! Jeśli ktoś głosi takiego nowego człowieka to jest antychrystem – podkreślał arcybiskup.

Zwrócił uwagę, że rzeczy materialne są potrzebne człowiekowi, ale dążenie do ich zdobywania nie może przekreślić sensu życia i nie może zabić miłości do drugiego człowieka, a chciwość stać się najważniejszą rzeczą w życiu. W tym kontekście arcybiskup wskazał na wielkiego ducha solidarności Polaków wobec uciekających przed wojną ukraińskich kobiet z dziećmi. Metropolita odniósł się także do wysokiej inflacji i problemów, które ona rodzi. – Wasze pielgrzymowanie na Jasną Górę jest uczeniem się niełatwej mądrości nie załamywania się wobec trudności materialnych – mówił zaznaczając, z te trudności mogą stać się szansą, żeby uczyć się sobie nawzajem pomagać.

– Niełatwe to życie, niełatwe to pielgrzymowanie z Chrystusem, przez Chrystusa, dla Chrystusa. Ale przecież jeśli nie jest łatwe, to nie znaczy, że jest marnością, że jest bezsensem. Wasz wysiłek pielgrzymi pokazuje, że warto zaprzeć się samego siebie, warto zrezygnować z czegoś na jakiś czas, by iść do Matki i Jej przekazać niepokoje i lęki, a także nadzieje i radości i prosić Ją: ukaż nam Swojego Syna i pokaż drogę, która wiedzie do Niego na wieczność całą – zakończył abp Marek Jędraszewski. 

Źródło:
;