Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Dziedzictwo

72. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii realizując politykę etnicznych czystek zaatakowały jednocześnie 99 polskich miejscowości na Wołyniu. W ciągu następnych kilku miesięcy wymordowano – często w okrutny, bestialski sposób – tysiące Polaków. Nie oszczędzano starców, kobiet i dzieci.

 

Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ponad 100 tysięcy Polaków. Terror UPA spowodował, że kolejne setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Polski. Zbrodnia Wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło 10-12 tysięcy Ukraińców.

W trakcie wizyty delegacji IPN w Kijowie (18-20 maja 2015 r.) doszło do spotkań kierownictwa naszego Instytutu z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej. Podczas roboczych rozmów omówiono przede wszystkim kwestie związane ze stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Ustalono, że pod auspicjami obu Instytutów powołane zostanie Polsko-Ukraińskie Forum Dialogu Historycznego. Jego celem będzie debata o najbardziej dramatycznym okresie wspólnych dziejów Polaków i Ukraińców w latach 1939–1947. W jego skład wejdą uznani badacze ze środowisk naukowo-akademickich.

Wstępem do działań Forum będzie seminarium, na którym zostanie ustalony szczegółowy zakres i zasady jego pracy. Uznano także, że należy zorganizować wspólną inicjatywę naukową, skierowaną do młodych badaczy tych tematów. Za niezwykle ważne uznano doprowadzenie do poszukiwania nieznanych źródeł i krytycznej edycji dokumentów dotyczących konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 1939–47.

Dwa lata temu, w związku z 70. rocznicą Zbrodni Wołyńskiej IPN uruchomił specjalny portal edukacyjny www.zbrodniawolynska.pl, dostępny także w angielskiej i ukraińskiej wersji językowej. Zawiera on podstawowe informacje historyczne, kalendarium, relacje świadków, informacje o śledztwach prowadzonych przez prokuratorów IPN-KŚZpNP, galerię zdjęć oraz czytelnię, w której można znaleźć publikacje na ten temat.

;