Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

Wydarzenia: Dzień Praw Człowieka

Polska

Abp Adrian Galbas SAC: Chciałbym na Górnym Śląsku razem z wami tworzyć Kościół przez wielkie „K”

arcybiskup adrian galbas fot. Krzysztof Gawor / Archidiecezja Katowicka

Kościół przez wielkie „K”. Taki Kościół chciałbym tu na Górnym Śląsku razem z wami tworzyć. Kościół, który ma jednego Pana i który cały jest wychylony w Jego stronę, Kościół, który siebie nie stawia w centrum, nie stawia też w centrum żadnej doczesnej korzyści, nie zasłania, ale odsłania ludziom Boga – powiedział abp Adrian Galbas SAC, nowy metropolita katowicki, podczas ingresu do katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

 

W sobotę, 17 czerwca, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbył się ingres abp. Adriana Galbasa SAC, nowego metropolity katowickiego. „Dziś, kiedy z woli papieża Franciszka wprowadzany jest na katedrę siódmy z kolei biskup katowicki pozostaje mi życzyć, aby przez posługę abp. Adriana spełniała się w tym miejscu i w każdym kościele archidiecezji treść modlitwy odmawianej przez biskupa podczas poświęcenia kościoła” – powiedział na początku Mszy św. abp Wiktor Skworc, arcybiskup senior archidiecezji katowickiej. „Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, niech wierni zgromadzeni dookoła ołtarza sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole Słowa i Ciała Pańskiego. Niech tutaj ubodzy znajdą miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci” – mówił abp Skworc. Na koniec życzył, aby Królestwo Boże wzrastało przez posługę abp. Galbasa.

Bullę nominacyjną papieża Francisza, ustanawiającą abp. Adriana Galbasa SAC nowym metropolitą katowickim, odczytał ks. prałat Pavol Talapka, chargé d’affaires Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

Abp Adrian Galbas SAC nawiązując do historii i architektury katedry Chrystusa Króla w Katowicach przyznał, że chciałby tworzyć w Kościele na Górnym Śląsku wspólnotę opartą na Chrystusie. „Kościół przez wielkie K. Taki Kościół chciałbym tu na Górnym Śląsku razem z wami tworzyć. Kościół, który ma jednego Pana i który cały jest wychylony w Jego stronę, Kościół, który siebie nie stawia w centrum, nie stawia też w centrum żadnej doczesnej korzyści, nie zasłania, ale odsłania ludziom Boga, którego obraz dla tak wielu jest dzisiaj przysłonięty, zabrudzony, albo nawet całkowicie wymazany z życia”.

„To przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, który jest Królem Wszechświata, a jednocześnie pokornym Sługą wszystkich, wywyższony i uniżony, ukrzyżowany i zmartwychwstały, przez tego Chrystusa, Kościół, także Kościół w naszej archidiecezji chce składać Bogu wszelką cześć i chwałę! Soli Deo honor et gloria. To jest nasz program” – wskazał w homilii nowy metropolita katowicki.

Abp Adrian Galbas SAC wyznał swoją radość z powodu daty swojego ingresu, która wypadła we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. „Nikt z ludzi tak szczerze jak Ona nie powiedział nigdy: soli Deo honor et gloria, nikt tak wiernie jak Ona tego nie zrealizował i nikt tak dobrze jak Ona tego nas nie nauczy” – mówił ordynariusz katowicki.

Na koniec homilii abp Adrian Galbas zaprosił wszystkich do odnowienia wspólnoty Kościoła katowickiego. „Prezbiterium naszej katowickiej katedry jest zbudowane na planie koła. W jego centrum jest ołtarz, z górującą nad nim potężną rzeźbą Chrystusa Króla. Ołtarz też jest okrągły, częściowo wykonany, – co symboliczne i wymowne  – z węgla. Jego kolistość jest zaproszeniem do wspólnoty. Do bycia razem. Wokół Chrystusa. Przy okrągłym stole nie ma pierwszych miejsc, miejsc szczególnie wysuniętych, wskazanych dla utytułowanych. Wszyscy są jakby pierwsi. Wszyscy są ważni. Wszyscy więc jesteśmy zaproszeni do budowania wspólnoty lokalnego Kościoła” – podkreślał abp Galbas.

Po zakończeniu Mszy św. został odczytany przez ks. Leszka Gęsiaka SJ, rzecznika KEP, list gratulacyjny abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dla abp. Adriana Galbasa SAC, nowego metropolity katowickiego. „Życzę Księdzu Arcybiskupowi, aby będąc pasterzem i wytyczając kierunki pracy i rozwoju Kościołowi Katowickiemu – w znany od wieków sposób synodalny – nigdy nie przestał być uczniem, który nieustannie podąża śladami Pana wieków, a nie śladami tego świata, realizując marzenie Boga, a nie człowieka o tym, jak wyglądać ma Kościół” – napisał w liście przewodniczący KEP.

Abp Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią.

W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1987-1988 odbył Nowicjat w Ząbkowicach Śl., a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu.

W latach 1994 – 1995 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995 – 1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002 – 2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu.

W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011- 2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Pomocniczym Diecezji Ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 roku w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku. Głównym konsekratorem był biskup ełcki Jerzy Mazur, a współkonsekratorami: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. 4 grudnia 2021 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Koadiutorem Archidiecezji Katowickiej. Od 31 maja 2023 r. jest siódmym biskupem katowickim.

Źródło:
;