Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Wydarzenia: Światowy Dzień Raka Krwi

Pod oknem

Abp Celestino Migliore doktorem honoris causa UPJP2

 fot. Michał Henkel

To zaszczytne wyróżnienie nuncjusz apostolski w Polsce otrzymał w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Uroczystości jak co roku rozpoczęła Eucharystia w Uniwersyteckiej Kolegiacie  Świętej Anny pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Słowo Boże do zebranych wygłosił natomiast biskup kielecki Jan Piotrowski. W swojej homilii hierarcha przekonywał, że współczesny świat przeżywa dziś kryzys prawdziwej miłości i prawdy, podkreślał też, że  by leczyć świat nie wystarcza diagnoza i wiedza, potrzebna jest miłość.

- Takiej miłości, która leczy świat uczył i dawał jej przykład św. Jan Paweł II. W jego życiu jak w zwierciadle odbija się Augustynowa zasada, że nie kochamy innych dlatego, że są naszymi braćmi ale kochamy ich dlatego, aby wszyscy byli naszymi braćmi - mówił bp Piotrowski.

Jak dodał hierarcha, zarówno św. Jan Kanty jak i św. Jan Paweł II nigdy nie tracili z oczu Chrystusa i jego słowa, bo kto widzi Jezusa widzi też człowieka w jego potrzebach.  

W uroczystej Mszy św. oprócz społeczności uniwersyteckiej wzięli udział również m.in. biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel,  tarnowski - Andrzej Jeż, katowicki - abp Wiktor Skworc, abp Józef Kowalczyk czy ordynariusz diecezji lubelskiej abp Stanisław Budzik. Po Eucharystii wszyscy już tradycyjnie przeszli w uroczystym  pochodzie do Filharmonii Krakowskiej, gdzie przywitał ich rektor uczelni ks. prof. Wojciech Zyzak. W swoim przemówieniu ks. rektor przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego roku akademickiego wśród nich m.in. nadanie godności doktora honoris causa papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI oraz honorowy doktorat dla prof. Eliego Wiesela.  Zdaniem ks. Zyzaka miniony rok był też czasem wytężonej pracy całej wspólnoty akademickiej UPJP2. -To pierwszy rok działalności Wydziału Prawa Kanonicznego, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, telewizji JP2TV - wyliczał rektor.

Jak dodał ks. Zyzak, dziś studenci korzystają już nie tylko z profesjonalnie wyposażonego studia telewizyjnego, ale również z pracowni do nauki języków obcych oraz e-learningu. W październiku w Krakowie ruszył także Papieski Uniwersytet Dzieci i Rodziców oraz Repozytorium Cyfrowe upowszechniające dorobek naukowy pracowników uczelni.  

Zdaniem ks. Zyzaka nowy rok akademicki niesie ze sobą kolejne wyzwania. W ferworze codziennych obowiązków nie można jednak zapominać o przeżyciach duchowych a tych w roku 2016 będzie całkiem sporo. Przypomniał, że już za miesiąc do chwały ołtarzy wyniesieni zostaną dwaj absolwenci UPJP2 - słudzy Boży Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek - franciszkanie, którzy zginęli za wiarę w Peru.

Kolejnym dużym wyzwaniem - podkreślał rektor - będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, wyraził też nadzieję, że wszyscy pracownicy i studenci UPJP2 aktywnie włączą się w to wyjątkowe wydarzenie. O szansie jaką  ŚDM stanowią dla Krakowa mówił również Wielki Kanclerz uczelni kard. Stanisław Dziwisz. - Dzisiejszy Kraków to miasto wielu wyższych uczelni.  Środowisko akadmickie tworzy szczególny klimat podwawelskiego grodu. Mamy się czym dzielić a jednocześnie otwierać na poznanie innych kultur i tradycji - przekonywał metropolita krakowski.

Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II mówił też o związkach papieża Polaka z tegorocznym laureatem doktoratu honoris causa. Jak podkreślał, Ojciec Święty bardzo wysoko cenił sobie pracę ks. prałata Celestino Migliore w sekcji do spraw relacji z państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Przypomniał też, że to właśnie Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i stałym obserwatorem przy ONZ. Nie dziwi więc radość z jaką pięć lat temu Kościół w Polsce przywitał go jako nowego Nuncjusza Apostolskiego. - Korzystam z tej nadzwyczajnej okazji, by podziękować  księdzu arcybiskupowi za wszelką życzliwość i troskę o sprawy naszej Archidiecezji Krakowskiej. Zawsze mogliśmy liczyć i nadal liczymy na jego pomoc - dodał kard. Dziwisz.  

Laudację na cześć laureata wygłosił były rektor uczelni ks. prof. Maciej Dyduch. Jak przekonywał, abp. Migliore jest nie tylko wybitnym mężem stanu i doskonałym dyplomatą ale i pasterzem, który zawsze ma żywy kontakt z ludźmi. Od lat jest też wielkim orędownikiem spraw polskich i przyjacielem Krakowa. Do jego niewątpliwych zasług należy przygotowanie (wspólnie z abp. Józefem Kowalczykiem) konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w roku 1992. Ks. Dyduch podkreślał także niebagatelny wkład nuncjusza w utworzenie Wydziału Prawa Kanonicznego na UPJP2. Jego zdaniem decyzja Senatu uczelni jest więc w pełni uzasadniona i jak najbardziej słuszna.

Sam laureat skromnie przyznał, że taki powinien być idealny doktor honoris causa. Gorąco dziękował jednak za wyróżnienie i przekonywał, że to wielki zaszczyt i wyzwanie. Zgodnie z tradycją abp Migliore wygłosił też wykład inauguracyjny, tym razem poświęcony kwestii migracji. W swoim przemówieniu nuncjusz podkreślał, że choć dzisiejsza demokracja na Starym Kontynencie kroczy do przodu, to nie stawia czoła temu, co istotnie przebiega obok niej.  Za szkockim filozofem Alsdairem Maclntyre'm powtórzył też, że "barbarzyńcy nie gromadzą się dziś u naszych granic ale od pewnego czasu sprawują nad nami władzę". Jak dodał, Europejczycy zaminowali dziś fundamenty własnej kultury kładąc większy nacisk na narzekanie niż wysiłek pozytywnego myślenia, a przede wszystkim przeciwdziałania problemom. Przekonywał, że Kościół nie jest zamknięty w granicach państw i kultur i ma ogromy wkład w integrację ludów i formowanie nowego społeczeństwa i nowej kultury. W tej perspektywie również ośrodki akademickie jak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II powinny wnosić swój wkład w budowanie świata w którym lepiej się żyje.

Abp Celestino Migliore urodził się 1 lipca 1952 roku w Cuneo w Piemoncie, tam też w roku 1977 przyjął święcenia kapłańskie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego na  Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz Papieskiej Akademii Kościelnej, gdzie studiował dyplomację. Po jej ukończeniu podejmował pracę dyplomatyczną w różnych misjach Kościoła m.in. w Angoli, Egipcie, Francji, Stanach Zjednoczonych i dwukrotnie w Polsce.

Źródło:
;