Imieniny: Rudolfa, Roberta

Wydarzenia: Światowy Dzień Chorych Na Chemofilię

Pod oknem

Abp Celestino Migliore doktorem honoris causa UPJPII w Krakowie

 fot. Chancellery of the President of the Republic of Poland / wikiped

Nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce zostanie nadana godność doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość odbędzie się 16 października w czasie inauguracji roku akademickiego uczelni.

 

Senat uczelni przyznał tytuł doktora honoris causa w szczególności za:

− kompetentne reprezentowanie Biskupa Rzymskiego oraz Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz godność każdego człowieka;

− ważne oraz znaczące wystąpienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, które ukazują jasny oraz czytelny głos Magisterium Biskupa Rzymskiego oraz Stolicy Apostolskiej w obronie najważniejszych wartości;

− chętny i czynny udział w różnych konferencjach oraz zjazdach naukowych;

− żywe i twórcze, a także mądre oraz odpowiedzialne współdziałanie na rzecz Kościoła katolickiego w Polsce, jego należnego funkcjonowania instytucjonalnego, wraz z promowaniem dokumentów papieskich w Kościele lokalnym;

− wyróżniające wypełnianie od pięciu lat zadań Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, przez co Arcybiskup dr Celestino Migliore wpływa niewątpliwie znacząco, swoją gruntowną wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem – jako wybitna postać dyplomacji watykańskiej – na kształtowanie współczesnych relacji państwo− Kościół, przede wszystkim w aspekcie dobra wspólnego.

Recenzentami w postępowaniu o nadanie doktoratu honorowego byli ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII) oraz ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak (UKSW). Laudatorem został ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch.

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie abp. Celestinowi Miglioremu odbędzie się 16 października podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Filharmonii Krakowskiej.

Źródło:
;