Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych

Wspomnienia

Abp Depo: Dziękujemy za pontyfikat Jana Pawła II

msza fot. Episkopat.pl

Dziękując Bogu za dar osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II, mamy pewność w wierze, że w tajemnicy świętych obcowania uprasza on nam łaskę wierności i nam błogosławi – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski w Bazylice św. Pawła za Murami w liturgiczne wspomnienie Papieża Polaka, 22 października. Msza Święta zakończyła wizytę ad limina apostolorum trzeciej grupy polskich biskupów. 

 

Metropolita częstochowski w homilii wygłoszonej w Bazylice św. Pawła za Murami dziękował Bogu za ewangeliczne świadectwo pontyfikatu św. Jana Pawła II a także za świadectwo Jego poprzedników na Stolicy Piotrowej:  św. Jana XXIII, Pawła VI, Sługi Bożego Jana Pawła I; a także za bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. „Dziękujemy Bogu za ich pokorne i prorocze świadectwo miłości do Chrystusa i Jego Kościoła” – powtórzył za Ojcem Świętym Franciszkiem. Przypomniał też, że już dzień po wyborze, 17 października 1978 roku, Jan Paweł II mówił o wierności swoich poprzedników, od których wziął imiona.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii św. Jana, ukazującej spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa z Jego uczniami i Jego pytanie do św. Piotra o miłość, podkreślił, że  to wydarzenie dotyczy nie tylko sprawy jedności , ale jest egzaminem z „miłości większej”  do Zbawiciela.  Abp Depo podkreślił, że trzykrotne wyznanie św. Piotra miłości do Chrystusa, po wcześniejszym zaparciu się Go, „stanie się nowym etapem odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też baranki i owce Chrystusowej owczarni”.

Jako wiernego świadka Chrystusowej miłości, przywołał Metropolita Częstochowski postać kard. Stefana Wyszyńskiego. Przytoczył też jego słowa  wypowiedziane 25 września 1961 roku, „jako słowa dzisiaj obnażające prawdę o nas”: „Jak bardzo komplikuje się nasze życie społeczne przez kłamstwo, przez zwyczaj kłamstwa i przez ducha kłamstwa. Przyjdą trudne chwile, w których prawda będzie bardzo potrzebna, ale wówczas ludzie przyzwyczajeni do kłamstwa pomyślą, a może i to jest kłamstwem. I zamiast wierzyć temu, co naprawdę jest prawdą zdolną ich ratować, opuszczą ręce i powiedzą: Tyle kłamstw już było, a więc zapewne i to jest kłamstwem […] Nieprawda wobec Boga i zasad moralnych chrześcijaństwa rzutuje na życie rodzinne, społeczne, na obowiązki gospodarcze i życie całego narodu”.

Podkreślając, jak bardzo św. Jan Paweł II cenił kard. Wyszyńskiego, abp Depo przywołał w homilii papieskie słowa o tym, że nie byłoby na Stolicy Piotrowej Papieża Polaka, gdyby nie wiara Prymasa Tysiąclecia. Następnie Metropolita Częstochowski zwrócił  uwagę na wiarę i wierność św. Jana Pawła II. Nawiązując do jego życia i nauczania, podkreślił, że wierność jest nierozerwalnie związana z modlitwą oraz z łaską wiary, a także, że każdy dzień ma szczególną wartość poprzez stawanie na Eucharystii, która jest szczytem modlitwy. Abp Depo przywołał też niektóre z  odpowiedzi, jakich udzielił Papież w rozmowie z André Frossardem. Przypomniał, że na pytanie o to, jakie ma znaczenie modlitwa w życiu Papieża, św. Jan Paweł II odpowiedział: „fundamentalne”.  Na pytanie zaś o to, jaka jest jego modlitwa za Kościół, Papież odpowiedział, że modlitwa za Kościół jest modlitwą o miłosierdzie. „Papież modli się tak, jak oddycha”  – podsumował Frossard.

Abp Depo podkreślił w homilii, że zawołanie św. Jana Pawła II „Totus Tuus” było aktem  pełnego zawierzenia się Bogu przez Maryję. Przypomniał, że Papież Polak wydobył dla Kościoła i świata postać św. Faustyny Kowalskiej i wielu innych świętych polskich.

„Dziękując dzisiaj Bogu za dar jego osoby i pontyfikatu mamy pewność w wierze, że w tajemnicy świętych obcowania uprasza nam łaskę wierności, która jest miłością wzrastającą i nam błogosławi” – powiedział Metropolita Częstochowski na zakończenie homilii.

Oceń treść:
Źródło:
;