Imieniny: Miroslawa, Aleksandra

Wydarzenia:

Pod oknem

Abp Jędraszewski: troska o jedność Kościoła jest naszym zadaniem

okno papieskie fot. KP/Fra3.pl Słynne okno papieskie w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich

W przeddzień 97. urodzin św. Jana Pawła II, w kaplicy domu biskupów krakowskich abp Marek Jędraszewski odprawił Mszę świętą dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

- Jako młody, żywy Kościół, pomnik szczególny Jana Pawła II, idźcie w całym swoim życiu, teraz i w przyszłości, zatroskani o osobistą jedność z Chrystusem, na którym trzeba budować całe życie, a dalej o jedność Kościoła, który jest przecież naszą matką - powiedział do młodych Metropolita krakowski. 

Odnosząc sie do czytań mszalnych, podkreślał znaczenie jedności z Jezusem Chrystusem: - Różne czynniki, i te wewnętrzne i te zewnętrzne chciałyby nas od Chrystusa oddzielić ale my mamy na Nim budować całą swoją egzystencję. Mamy żyć w łasce. Mamy w Nim trwać i nie wolno nam pozwolić, aby ktoś nas od Niego oderwał.

Kaznodzieja przypomniał, że jedność jest podstawowym zadaniem dla Kościoła. - Sprawą ludzi są podziały. To następstwo grzechu pierworodnego i ludzkich ambicji, pychy i braku pokory, ale chrześcijanie mają za wszelką cenę o tę jedność dbać – podkreślił. 

Przytaczając przykład z pierwszych lat chrześcijaństwa, wskazał na kształtujący się wówczas model rozwiązywania sporów w Kościele: - Odwołać się do Piotra i tych, którzy wraz z nim tworzą kolegium. Wtedy to byli apostołowie, dziś jest to Piotr naszych czasów i biskupi. 

- Nie byłoby tych tragicznych następstw, łącznie z wojnami religijnymi, gdyby za każdym razem, w każdym pokoleniu, przy kolejnych podziałach, spory rozwiązywano w duchu wyznaczonym przez pierwszy Kościół. Gdyby sprawy, zwłaszcza doktrynalne, były rozstrzygane przez Ojca Świętego i kolegium biskupów - zauważył Arcybiskup krakowski. 

- Mamy wielkie zadanie: troszczyć się o Kościół. Kochać go, a w tym mieści się także zatroskanie o jedność Kościoła. O jedność, którą musimy wypraszać w modlitwach. Jeżeli ta jedność zostanie utrzymana to Kościół stanie się rzeczywiście znakiem widzialnym obecności Chrystusa w świecie - mówił abp Jędraszewski. 

Na zakończenie homilii, Metropolita poprosił młodych uczestniczących we Mszy świętej „o miłość Kościoła, o modlitwę o jedność w Kościele, o to aby nasza obecność pośród świata była znakiem widzialnym, przekonującym, że od Boga wychodzimy i staramy się - otwarci na działanie Ducha Świętego - być Jego świadkami na dzisiaj i na jutro”.

Po Mszy świętej metropolita krakowski spotkał się ze stypendystami i duszpasterzami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w sali okna papieskiego. 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Obecnie obejmuje programem stypendialnym 2300 gimnazjalistów, licealistów i studentów z całej Polski, w tym około 200 uczących się w krakowskich szkołach. W program pomocy włączona została także młodzież polskiego pochodzenia z Brazylii, Argentyny, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Uzbekistanu i Kazachstanu.

Oceń treść:
Źródło:
;