Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Pod oknem

Abp Marek Jędraszewski: Dawać świadectwo prawdy o Chrystusie

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

W czasie liturgii stacyjnej w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie abp Marek Jędraszewski wzywał wiernych do dawania świadectwo prawdy o Chrystusie – Mesjaszu i Bożym Synu – na wzór św. Szczepana.

 

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że dzisiejsza Ewangelia opisuje istotę sporu Jezusa z Żydami. Chcieli Go ukamienować po tym, jak wyznał, że jest jedno z Ojcem. – Nie chcieli przyjąć prawdy, którą objawiał – o Bogu jednym w trzech osobach. Nie chcieli w Nim uznać Mesjasza Pańskiego zapowiadanego przez proroków, który jest równocześnie Bożym Synem – mówił metropolita krakowski. 

Arcybiskup zauważył, że historia z Ewangelii ma dalszy ciąg w losach Kościoła, w życiu tych którzy uwierzyli, że Jezus jest Bożym Synem i zapowiadanym Mesjaszem. W tym kontekście przywołał św. Szczepana, który jest patronem dzisiejszego kościoła stacyjnego w Rzymie. – Żarliwość, z jaką głosił prawdę o Chrystusie sprawiła, że został uwięziony przez tych, którzy nie mogli znieść jego nauki – mówił metropolita zauważając, że podobnie jak Jezus, Szczepan został postawiony przed sądem i oskarżany przez fałszywych świadków o bluźnierstwo. W odpowiedzi usłyszeli mowę Szczepana, który oskarżał ich za upór wobec prawdy Ewangelii. – Dał świadectwo prawdy o Chrystusie – to samo, które Chrystus wyznał przed Kajfaszem i Sanhedrynem. I umierał podobnie, jak Chrystus – zaznaczył arcybiskup wskazując na przebaczenie wobec oprawców i złożenie swojego ducha Bogu.

Metropolita podkreślił, że relikwie św. Szczepana w rzymskiej bazylice przypominają, że w obliczu oskarżeń i pytań o Chrystusa trzeba dawać jasne świadectwo o tym, kim On jest, nawet jeśli jego konsekwencją będą cierpienia albo śmierć. Arcybiskup zaznaczył, że wyznaniem wiary w Chrystusa w czasie liturgii budowana jest wspólnota Kościoła, jest to też wyraz wiary chrześcijan wobec świata. Stwierdził, że Credo nicejsko-konstantynopolitańskie jest echem wyznania, jakie dał o sobie Chrystus wobec Żydów, a także świadectwa pierwszego męczennika św. Szczepana.

Życzył na koniec, aby dni Triduum Paschalnego były dla wszystkich umocnieniem w wierze, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem, która dla nas i dla naszego zbawienia przyszedł na świat, by dać nam nadzieję życia wiecznego.

Źródło:
;