Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Pod oknem

Abp Marek Jędraszewski do młodych: Odpowiadajcie na miłość Boga szlachetnym, pełnym prostoty sercem

bierzmowanie fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Odpowiadajcie na miłość Boga wspaniałym, szlachetnym, pełnym prostoty sercem, które umie się właściwie modlić, jest otwarte, by nieść innym pomoc oraz jest gotowe w niejednym siebie ograniczyć, by wzrastać w miłości, jaką nas nieustannie obdarza Bóg – mówił abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

 

W homilii metropolita krakowski przypomniał młodym, że wyrazili chęć mężnego wyznawania chrześcijańskiej wiary i życia według jej reguł. To oznacza, że sposób ich myślenia i codziennego postępowania będzie znakiem ich wiary.

Podczas kazania na górze Jezus wskazywał na konieczność zachowania prostoty serca. Wszystkie czyny człowieka powinny być dokonywane wyłącznie na chwałę Bożą. Podczas modlitwy należy szukać Boga, a nie uznania innych ludzi. Cześć Bogu wierni oddają wspólnotowo podczas niedzielnej Mszy św. oraz indywidualnie, a modlitwa osobista jest bardzo ważna i cenna, jeśli jest zanoszona w prostocie serca.

Pewne złe duchy, według słów Jezusa, mogą być wypędzone wyłącznie poprzez modlitwę i post. W czasie umartwiania nie należy szukać poklasku wśród ludzi. Trzeba pościć, utrzymując serce przepełnione czystą i szlachetną dobrocią.

Jezus podkreślał, że nie powinno się pomagać innym tylko po to, by uzyskać podziw i wdzięczność. Arcybiskup przypomniał, że św. Jan Paweł II prosił Polaków o „wyobraźnię miłosierdzia”. – Okazując innym dobroć serca, oddajemy chwałę Ojcu, który jednoczy nas w wielką, wspaniałą rodzinę ludzką – zauważył. Odniesienie do Boga sprawia, że dzieła dobroci, czynione przez Kościół wyróżniają się spośród innych. Metropolita podkreślił, że dobroć bliźnim należy okazywać ze względu na Boga – Ojca wszystkich ludzi.

Benedykt XVI pisał w swej encyklice, że Bóg jest miłością, z miłości stworzył ludzi i pragnie, by każdy człowiek miłością się dzielił. Św. Paweł pisząc o „prostocie serca” zwracał uwagę, by dobre uczynki wynikały także z obfitości serc. – Czyniąc dobro szczerym sercem, nie możemy się czuć przymuszani. To ma wypływać z nas, z naszej wrażliwości na ludzką biedę. Prostota serca, zwróconego ku Panu Bogu, który jest miłością, sprawi że będziemy mieć otwarte serca na innych – podkreślił abp Jędraszewski. Stwierdził również, że „mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć” to kierować się chrześcijańską inspiracją, wynikającą z wiary w Boga. – Mieć proste, pełne dobroci i szlachetności serce, znaczy otwierać je nieustannie na dary Ducha Świętego – zauważył. Dodał, że trzeba iść przez świat, świadcząc o Bogu i zachowując prostotę szlachetnego serca.

Arcybiskup zaznaczył, że krzyż jest pamiątką przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale przede wszystkim mówi o wielkiej miłości Boga do ludzi. – Odpowiadajcie na miłość Boga wspaniałym, szlachetnym, pełnym prostoty sercem, które umie się właściwie modlić, jest otwarte, by nieść innym pomoc oraz jest gotowe w niejednym siebie ograniczyć, by wzrastać w miłości, jaką nas nieustannie obdarza Bóg – zakończył.

Źródło:
;