Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Wydarzenia: Światowy Dzień Bez Samochodu

Pod oknem

Abp Marek Jędraszewski: Maryja nosiła w sobie nadzieję Kościoła na zmartwychwstanie Jezusa 

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w kaplicy klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, transmitowanej przez TVP1. Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że – według tradycji Kościoła – pierwszą osobą, której ukazał się zmartwychwstały Pan, była Maryja. W ten sposób stała się znakiem nadziei całej ludzkości na osiągnięcie pełni swego urzeczywistnienia poprzez powstanie z martwych.

 

Abp Marek Jędraszewski w czasie homilii przywołał sekwencję zdarzeń z niedzieli zmartwychwstania. Najpierw Apostołowie Piotr i Jan pobiegli do pustego grobu, o którym powiedziała im Maria Magdalena. Szukali umarłego pośród umarłych, jakby zapomnieli, że Chrystus trzykrotnie im zapowiadał, że po swojej męce i śmierci „trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Piotr powróciwszy do siebie pozostawał nadal targany niejasnościami i wątpliwościami. – Zważywszy więc, jak, z jednej strony, fundamentalna była dla rodzącego się Kościoła prawda o zmartwychwstaniu, a z drugiej, co dla tego Kościoła znaczyła wiara samego Piotra-Opoki, który miał umacniać braci w wierze, Zwycięski Chrystus objawił mu się jako pierwszemu z Apostołów – zwrócił uwagę metropolita krakowski.

Zauważył jednak, że według tradycji Kościoła, pierwszą osobą, której ukazał się zmartwychwstały Pan, była jego Przenajświętsza Matka. Tradycje tę wyraził najpierw żyjący w V wieku prezbiter i poeta łaciński Seduliusz Celiusz. Jan Paweł II wskazał, że Maryi nie było przy grobie – ten trudny czas spędziła na modlitwie i podobnie, jak u początków wydarzeń ewangelicznych, z pewnością rozważała całe nauczanie Jezusa w swoim sercu. – Będąc najbardziej związana z Kościołem w chwili jego rodzenia się na Kalwarii i w Wieczerniku Pięćdziesiątnicy, Przenajświętsza Dziewica była prawdopodobnie uprzywilejowanym świadkiem zmartwychwstania Chrystusa – mówił arcybiskup odwołując się do papieskiego nauczania. Zaznaczył, że przyjmując Jezusa zmartwychwstałego, Maryja jest ponadto „znakiem antycypacji ze strony ludzkości, która ma nadzieję na osiągnięcie pełni swego urzeczywistnienia poprzez powstanie z martwych”. 

Ojciec Święty zwracał też uwagę, że pierwszymi świadkami zmartwychwstania były te kobiety, które trwały na Kalwarii, czyli „były najbardziej niezachwiane w wierze”. – Pośród nich właśnie Maryja była pierwszą, gdyż jako jedyna zachowała wiarę pełną i niczym niezmąconą – mówił abp Marek Jędraszewski dodając, że to z tego powodu w rozpoczynającym się dzisiaj czasie paschalnym Kościół kieruje do Niej pełną uwielbienia modlitwę: „Regina Caeli, laetare, alleluia – Królowo nieba, wesel się, alleluja”.

Źródło:
;