Imieniny: Antoniny, Radoslawa, Dawida

Wydarzenia: Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych

Pod oknem

Abp Marek Jędraszewski na zakończenie Dni św. Jana Pawła II w Krakowie: Nieustannie pokazywał Chrystusa

 fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Ukazywał prawdę o człowieku w Chrystusie i przez Chrystusa, zwłaszcza wtedy, kiedy wskazywał na tajemnicę miłości człowieka objawiającej się przede wszystkim w życiu małżeńskim i rodzinnym – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. sprawowanej w katedrze na Wawelu na zakończenie XVII Dni Jana Pawła II.

 

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski odwołał się do znajdującego się w „Tryptyku rzymskim” pytania: „Gdzie jesteś źródło?”. Zwrócił uwagę, że może być ono rozumiane dużo bardziej głęboko – metafizycznie, a nawet religijnie – przyjmując kształt pytania: „Gdzie jesteś, Źródło wszelkiego istnienia?”, to znaczy: „Gdzie jesteś Jezu Chryste?”. – Głoszenie niewidzialnego Boga, objawionego nam w Jezusie Chrystusie, będzie trwało aż do skończenia świata, aż Go ujrzymy takim, jaki jest – mówił metropolita krakowski dodając, że Jan Paweł II w swojej poezji podkreślał, że poszukiwanie źródła, jakim jest Chrystus, jest związane często z wielkim trudem, ale trzeba być w tym wytrwałym. Taki był w swoim życiu Karol Wojtyła – Jan Paweł II, który pokazywał nieustannie Chrystusa także innym ludziom.

Arcybiskup zaznaczył, że Jan Paweł II zwracał uwagę – zarówno w swoim papieskim nauczaniu, jak i w poezji – na piękno stworzenia (zwłaszcza piękno gór), wagę tworzenia oraz rozpoznawanie siebie w Chrystusie, bo człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga nie może zrozumieć swojej godności i swojego powołania bez Chrystusa. – Ukazywał prawdę o człowieku w Chrystusie i przez Chrystusa, zwłaszcza wtedy, kiedy wskazywał na tajemnicę miłości człowieka objawiającej się przede wszystkim w życiu małżeńskim i rodzinnym – mówił metropolita krakowski cytując papieski List do rodzin Gratissimam sane.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że Jan Paweł II ukazywał Chrystusa żyjącego w Kościele poprzez tajemnicę Bożego miłosierdzia. – Ukazywał Chrystusa jako jedyną podstawę przebaczenia, miłosierdzia i pojednania – zarówno w życiu osobistym, jak i całych społeczności i narodów – mówił abp Marek Jędraszewski wskazując na kanonizację św. Siostry Faustyny, spotkanie z Alim Agcą czy wezwanie narodów dawnej Jugosławii do pojednania.

Metropolita dodawał, że nauczanie o Chrystusie, który jest źródłem istnienia świata i fundamentem naszej godności osobistej, naszego powołania do wieczności, Jan Paweł II potwierdzał swoim życiem i swoją wiarą.

Na końcu przywołał papieskie homilie z pielgrzymki do Polski w 1991 r., gdy Jan Paweł II apelował o ochronę dzieci nienarodzonych oraz troskę o naród i ojczyznę. „Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: «Wolno zabijać», nawet: «Trzeba zabijać», tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu?” – mówił wówczas Ojciec Święty, a abp Marek Jędraszewski dodawał, że dziś zgoda na aborcję „na życzenie” ma być przepustką na listy partyjne w wyborach parlamentarnych. 

Metropolita krakowski zwrócił jeszcze uwagę na gest błogosławieństwa światu gałązką oliwną, gdy Jan Paweł II nie mógł już wypowiedzieć słów w Niedzielę Wielkanocną 27 marca 2005 r. – Pożegnał nas swym błogosławieństwem – mówił arcybiskup życząc, aby kończące się Dni Jana Pawła II w Krakowie pozostawiły „błogosławiony ślad w sercach wielu ludzi”.

Po Mszy św. rozdano nagrody laureatom konkursów literackiego i fotograficznego, które odbywały się w ramach Dni Jana Pawła II.

XVII Dni Jana Pawła II w tym roku przebiegały pod hasłem „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”. Głównym organizatorem dorocznych Dni Jana Pawła II jest Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa; zaczęły one być organizowane w Krakowie i całej Małopolsce po śmierci Jana Pawła II jako wspólna inicjatywa uczelni wyższych z regionu. W tym roku inicjatywa została uhonorowana nagrodą Totus Tuus w kategorii „Propagowanie nauczania Jana Pawła II”.

Źródło:
;