Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

Wydarzenia: Dzień Chorób Rzadkich

Pod oknem

Abp Marek Jędraszewski o śp. Lechu Kaczyńskim: „Królom był równy”

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Śp. pan profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, od 12 lat spoczywający na Wawelu – coraz bardziej jasno widzimy to wszyscy: w swej służbie narodowi i państwu, w swym oddaniu prawdzie, w swej trosce o własną wolność i o wolność Polski i Polaków: „królom był równy” – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. w intencji śp. Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. 18 czerwca przypada 73. rocznica urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

 

Komentując Ewangelię przeznaczoną na XII niedzielę zwykłą, abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że Jezus nie spełnił mesjańskich oczekiwań Żydów, w tym również Apostołów, o charakterze czysto politycznym. Ale owocem Chrystusowej paschy stał się nowy lud Boży. Pośród wielu różnic – społecznych, płciowych, stanowych – najważniejsze jest to, że jako „ludzie wolni” chrześcijanie są „jedno w Chrystusie”.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę także na zadanie, jakie Jezus zostawił uczniom tuż po tym, jak wyznali w Nim Mesjasza Pańskiego. Jest nim branie na siebie swojego życiowego krzyża, a w ten sposób – podążając za Chrystusem – wykuwanie osobistej wolności i niesienie jej innym. Arcybiskup stwierdził, że taką postawę przyjmują chrześcijanie przez całe dzieje Kościoła, a wśród nich są wielkie postaci polskiej historii spoczywające na Wawelu. W tym kontekście wskazał na św. Jadwigę Andegaweńską i przywołał homilię kanonizacyjną wygłoszoną przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach 8 czerwca 1997 r., w której papież podkreślał ducha ofiary i służby świętej wobec Chrystusa, Kościoła i powierzonego jej ludu. Metropolita zacytował także fragment, w którym Ojciec Święty odnosił się do polskiej rzeczywistości, a który dotyczył „polskiej prawdy” i „polskiego czynu” – „Czy zawsze jest w służbie miłości? (…) Czy jednoczy, czy też dzieli ludzi? Czy nie uderza w kogoś nienawiścią albo pogardą?” – stawiał wówczas pytania Jan Paweł II.

Abp Marek Jędraszewski mówiąc o śp. prezydencie Lechu Kaczyńskim nazwał go „bojownikiem o polską prawdę”. Wskazał na dążenie do poznania prawdziwej, odkłamanej historii polskiego narodu i państwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Arcybiskup wskazał także na przykład „polskiego czynu” śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przejawiał się zarówno w życiu osobistym, jaki i odpowiedzialnej trosce o dobro wspólne, jakim jest Polska. Metropolita zaznaczył osobistą odwagę prezydenta w wielowymiarowym myśleniu, mówieniu i postępowaniu „pod prąd” wobec możnych tego świata, a także systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celów, mimo kampanii pogardy kierowanej przeciwko niemu. Arcybiskup właśnie przemysł pogardy nazwał krzyżem, który Lech Kaczyński podejmował każdego dnia.

W kontekście wojny na Ukrainie, metropolita przywołał ostatnie, niewygłoszone przemówienie Lecha Kaczyńskiego z 10 kwietnia 2010 r. „Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę” – miał wówczas powiedzieć prezydent RP w Katyniu.

Kończąc homilię abp Marek Jędraszewski nawiązał do słów Józefa Piłsudskiego wypowiedzianych do oficerów podczas pogrzebu Juliusza Słowackiego: „W imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam panom odnieść trumnę do krypty Królewskiej, bo królom był równy”. – Śp. pan profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, od 12 lat spoczywający na Wawelu – coraz bardziej jasno widzimy to wszyscy: w swej służbie narodowi i państwu, w swym oddaniu prawdzie, w swej trosce o własną wolność i o wolność Polski i Polaków: „królom był równy” – mówił metropolita krakowski modląc się o zbawienie wieczne dla śp. Lecha Kaczyńskiego i jego śp. Małżonki Marii, a także za obchodzącego dziś urodziny prezesa Jarosława Kaczyńskiego – „o Boże błogosławieństwo, zdrowie, o szlachetne i błogosławione dla Polski dokonania w żywiołach „polskiej prawdy” i „polskiego czynu”.

Po Mszy św. w katedrze odbył się koncert ku czci pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w wykonaniu trio smyczkowego „Con Spirito” – zabrzmiało Gaude Mater Polonia oraz utwory Mozarta, Bacha i Schuberta.

Źródło:
;