Imieniny: Agaty, Adelajdy

Wydarzenia:

Pod oknem

Abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. ku czci bł. Hanny Chrzanowskiej: By ocalić człowieczeństwo, potrzeba blasku naszej wiary i ciepła miłości

przy grobie błogosławionej Hanny chrzanowskiej fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Potrzeba naszego blasku wiary i ciepła wynikającego z miłości, by nie tylko ocalić własne człowieczeństwo, lecz by inni mogli ocalić człowieczeństwo swoje - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. ku czci bł. Hanny Chrzanowskiej w parafii pw. św. Mikołaja.

 

Na początku Eucharystii głos zabrał proboszcz parafii, ks. Józef Gubała, który powitał abp. Mark Jędraszewskiego, pracowników i słuchaczy Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, kapłanów, siostry zakonne oraz wszystkich zebranych.

W homilii arcybiskup przypomniał, że w XVIII w doszło do pęknięcia w kulturze europejskiej. Od tej pory trwa spór między humanizmem świeckim, a chrześcijańskim. W Ewangelii Chrystus przedstawił elementy świeckiego humanizmu, którymi kierują się ludzie w odniesieniu do swych bliźnich. Są to inspiracje utylitarne, wytrwałość w dążeniach i naturalna dobroć wobec bliskich. Tymczasem humanizm chrześcijański znajduje inspirację w Duchu Świętym, który jest Duchem miłości i prawdy. Bóg jest Miłością bezinteresowną, ofiarną, życzliwą wobec każdego i gotową do poświęceń. Tę prawdę objawia Ducha Święty, dając siłę, by człowiek kierował się w swym postępowaniu przykazaniami miłości. – Najważniejszym kryterium tego jak mamy kochać drugiego człowieka jest sam Chrystus, który „do końca nas umiłował” i oddał za nas swe życie – podkreślił arcybiskup.

Metropolita powiedział, że bł. Hanna Chrzanowska wyrastała ze świeckiego domu, z którego młoda dziewczyna zaczerpnęła szczególną wrażliwość na drugiego człowieka. Podczas wojny oddawała swe siły, czas i serce potrzebującym, których nie brakowało. Pracowała w Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej pod przewodnictwem abp. Adama Stefana Sapiehy oraz w konspiracji w pracach Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Sekcji Pomocy Wysiedlonym. Później była przewodniczącą Sekcji Opieki nad Przesiedlonymi i Uchodźcami, a także podjęła współpracę z więźniami. Ten czas sprawił, że rozbudziły się w niej zasadnicze pytania, które wykraczały poza humanizm świecki. Poprzez modlitwę, służbę chorym i codzienną Mszę św., stała się uczennicą Chrystusa. Bł. Hanna zrozumiała, że służba chorym i biednym, to służba samemu Jezusowi i miała wizję w jaki sposób szerzyć pomoc. Dzięki niej zrodziły się idee pielęgniarstwa parafialnego, hospicjów domowych i odprawiania Mszy św. w domach. – Postać szlachetna, zapatrzona w Chrystusa i Jego krzyż, która ciągle inspiruje innych – powiedział o bł. Hannie abp Marek Jędraszewski.

Przywołał słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. Na Placu Zwycięstwa Ojciec Święty rozszerzył tę prawdę, wskazując, że cały naród polski nie może zrozumieć siebie bez Jezusa. „Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka – wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu” – mówił papież na krakowskich Błoniach. Prosił zebranych, by otworzyli się na największy dar Boga, którym jest Jego miłość. „Dziś z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby «sprawa człowieka» nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!” – wołał Ojciec Święty. – Potrzeba naszego blasku wiary i ciepła wynikającego z miłości, by nie tylko ocalić własne człowieczeństwo, lecz by inni mogli ocalić człowieczeństwo swoje – zakończył arcybiskup.

6 października Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego rozpoczął uroczyste obchody 120. rocznicy urodzin swej patronki, bł. Hanny Chrzanowskiej. Zainaugurowano je Mszą św. ku czci błogosławionej w kościele pw. św. Mikołaja, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Źródło:
;