Imieniny: Gabriela, Anastazji

Wydarzenia: Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Watykan

Abp Marek Jędraszewski przy grobie św. Jana Pawła II: Prosimy, aby nasza posługa Kościołowi była wypełnianiem woli Bożej

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Prosimy, aby nasza posługa Kościołowi, zwłaszcza poprzez Fundację św. Jana Pawła II, była wypełnianiem woli Bożej i wyrazem naszej miłości do Kościoła – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

 

Metropolita krakowski przebywa w Rzymie na spotkaniu Fundacji św. Jana Pawła II. Dziś rano jej członkowie spotkali się na Mszy św. przy grobie Patrona w Bazylice św. Piotra. W czasie homilii abp Marek Jędraszewski odwołał się do słów Jezusa: „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 35). Zaznaczył, że tym, który przede wszystkim pełni wolę Bożą jest sam Jezus, co uwidoczniło się zarówno w momencie wcielenia, jak i odkupienia. Metropolita krakowski zauważył, że Jezus wskazał na szczególną bliskość swojego mesjańskiego powołania z tymi, którzy są otwarci na Jego nauczanie, a nawet więcej – są gotowi wprowadzać tę naukę w swoje życie. Tę bliskość Jezus porównał do więzów rodzinnych. Arcybiskup podkreślił, że nie chodzi wyłącznie o bliskość postaw czy idei, ale o „więź miłości”.

Metropolita zwrócił uwagę, że Jezus szczególnie wyróżnił postawę Maryi, która jak nikt inny była posłuszna woli Ojca. Arcybiskup zauważył, że w całym życiu Karola Wojtyły można dostrzec chęć naśladowania Chrystusa w Jego miłości do Najświętszej Maryi Panny, a równocześnie posłuszeństwa woli Bożej na Jej wzór. Pod wpływem Jana Tyranowskiego i lektury Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignon de Montfort zrozumiał, że „Maryja przybliża nas do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”.

Arcybiskup wskazał na kluczowe momenty życia św. Jana Pawła II, w których najwyraźniej uwidoczniła się jego postawa zawierzenia w duchu „Totus Tuus”. W tym kontekście mówił najpierw o wyborze na papieża, a potem momentach cierpienia związanych z zamachem na życie Ojca Świętego, które ofiarował w intencji rodzin oraz ostatnich chwilach życia, gdy zaakceptował odjęcie mu mowy po zabiegu tracheotomii i gdy w swój ostatni Wielki Piątek przytulał się do krzyża.

– Rozważamy to wszystko prosząc, aby nasza posługa Kościołowi, zwłaszcza poprzez Fundację św. Jana Pawła II, była wypełnianiem woli Bożej, była wyrazem naszej miłości do Kościoła, a jednocześnie, aby zasłużyła na to błogosławieństwo, jakie spoczęło przed wiekami na tych wszystkich, którzy wiernie słuchali Nauczyciela z Nazaretu, brali do serca każdego Jego słowo po to, aby zamieniało się w czyn dobroci – zakończył abp Marek Jędraszewski.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jest to organizacja kościelna, non profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba fundacji mieści się w Watykanie.

Fundacja prowadzi m.in.: program stypendialny dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej (nie należących do Unii Europejskiej); Dom Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, który służy pielgrzymom z całego świata i muzeum, które zgromadziło 10 tysięcy darów, jakie pielgrzymi ofiarowali Janowi Pawłowi II; Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, który zajmuje się zabezpieczeniem dokumentów dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II i dba o przekazanie jego dziedzictwa przyszłym pokoleniom; stypendia naukowe dla osób przybywających do Rzymu, by prowadzić badania związane z nauczaniem Jana Pawła II.

Zgodnie z zapisami statutowymi władzę zwierzchnią nad Fundacją Jana Pawła II sprawuje każdorazowy arcybiskup metropolita krakowski.

Źródło:
;