Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

Wydarzenia:

Dialog

Aby stanowili jedno. Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

 fot. Fotolia.com

Osiągnięcie pełnej jedności przerasta ludzkie siły i zdolności, dlatego potrzebna jest modlitwa, do której zachęcam i za którą dziękuję – mówił metropolita lubelski abp Stanisław Budzik gospodarz tegorocznego centralnego nabożeństwa ekumenicznego. Główne uroczystości związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyły się w niedzielę, 22 stycznia, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie.

 

Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W tym roku hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty (USA).

– Zwykle centralne nabożeństwo odbywało się w Warszawie, gdzie ma główną siedzibę większość Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, czasami jednak następuje odstępstwo od tej tradycji. Tak jest w tym roku. Lublin został wybrany ze względu na wieloletnią tradycję współistnienia w mieście różnych wyznań, a także ze względu na bliskość Ukrainy, o pokój dla której modlą się wszystkie Kościoły – wyjaśnia ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL i sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Nabożeństwo ekumeniczne miało miejsce w archikatedrze lubelskiej. Przewodniczył mu metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, a kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Zwracając się do wiernych podkreślił, że gromadzimy się jako chrześcijanie, bo chcemy dać wyraz jedności w Jezusie Chrystusie, oraz wyrazić swoją łączność się z narodem ukraińskim doświadczanym okrucieństwem wojny. Przypomniał też, że w tym roku mija 115 lat od kiedy Amerykanin, ks. Paula Wattson, zaproponował wspólną modlitwę. W tym roku również chrześcijanie z USA zaproponowali teksty do wspólnych rozważań.

– Żyjemy w świecie, gdzie słowa niewiele znaczą. Chrystus oczekuje od swoich naśladowców czynów. Mówi: czyńcie, szukajcie! To imperatyw wzywający do konkretnych działań. Czyńcie i szukajcie, ale pytanie brzmi: czego? Odpowiedź to szukajcie dobra i sprawiedliwości. Kiedyś Matka Teresa napisała: „To, co robimy jest tylko kroplą w oceanie, ale gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy”. Jesteśmy powołani do tego by przemieniać ocean, w którym On nas postawił, czy to tutaj w Lublinie, czy w innym miejscu na świecie – mówił bp Andrzej Malicki.

Nawiązał także do legendy o Krzyżu Trybunalskim, który znajduje się w lubelskiej katedrze. Ten krzyż jest świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Legenda mówi, że jeśli nie można liczyć na sprawiedliwość ludzką, to zawsze można liczyć na sprawiedliwość Bożą.

– U stóp krzyża są dziś dwa symbole woda – symbol życia, chrztu oraz kamienie – symbol naszej wspólnej historii. Myślę, że tylko zjednoczeni możemy zyskiwać sprawiedliwość czy tą w wymiarze społecznym czy instytucjonalnym. Nasza jedność musi być autentyczna i widoczna, a jeśli chcemy być autentyczni musi być widać, że prowadzi nas ten sam Duch święty – podkreślał w homilii biskup.

Zaznaczył też, że nasze prawo by przychodzić do Boga nie bierze się stad że dobrze żyjemy. Nie przybliżamy się do Ojca przez swoją religijność, więc jak? Odpowiedź jest zdumiewająca i prosta. Św. Paweł zapisał W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat ze sobą nie poczytując im grzechów.

– My wierzący w Jezusa jesteśmy posłani do tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Okazujemy je dziś szczególnie tym, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny. Jakże adekwatnie brzmią słowa Jezusa „cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Oczywiście cennym jest uczestnictwo w życiu kościoła, w śpiewie i modlitwie, ale jakże ważne jest też zauważyć Boga w tych, o których się nie pamięta, którzy są gdzieś na marginesie. Wystarczy się rozejrzeć, oni są bliżej niż myślisz. Są w twojej rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych. Możesz ich nie zauważać pozostając w komforcie, ale jeśli jesteś dzieckiem Króla, a za takich się uważamy, to za cenę komfortu wybierasz tych najmniejszych i czynisz świat odrobinę lepszym – podkreślał bp Andrzej Malicki.

Nabożeństwu towarzyszyło symboliczne zanurzenie kamieni będących wyrazem naszych grzechów w wodzie, która symbolizuje wody chrztu i łzy pokuty.

W nabożeństwie ekumenicznym w Lublinie uczestniczyli m.in. bp Andrzej Malicki prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Marek Maria Karol Babi biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp Mieczysław Cisło senior archidiecezji lubelskiej, bp Adam Bab biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, ks. mitrat Andrzej Łoś z kościoła prawosławnego, ks. Grzegorz Giemza dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej z kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. infułat Andrzej Gontarek przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej z kościoła polsko-katolickiego, ks. Grzegorz Brudny proboszcz luterańskiej parafii w Lublinie, ks. Mateusz Szymkiewicz z kościoła starokatolickiego mariawitów.

Źródło:
;