Imieniny: Wandy, Zenona

Wydarzenia: Dzień Ojca

Dziedzictwo

Akt unii Krewskiej na Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

akt unii w krewie fot. Materiały prasowe

Obiekt znajdujący się w zbiorach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej - Akt unii Krewskiej z 14 sierpnia 1385 r. został wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

 

Program UNESCO Pamięć Świata powstał w 1992 roku w celu zapewnienia długotrwałej ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego oraz potrzeby upowszechnienia dostępu do niego. Jednym z narzędzi tego programu jest Międzynarodowa Lista Pamięci Świata tworzona od 1997 roku. Lista obejmuje około 350 wpisów, zawierających dziedzictwo dokumentacyjne bardzo zróżnicowane pod względem treści, czasu i miejsc pochodzenia, formy oraz nośników, na których zostało utrwalone itd., spośród których czternaście dokumentów reprezentuje dziedzictwo polskie.

Oprócz międzynarodowej Listy, w ramach Programu Pamięć Świata tworzone są rejestry gromadzące obiekty o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych krajów lub regionów świata. W 2014 roku w Warszawie, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenta RP, została zainaugurowana Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata, na którą wpisano jedenaście obiektów.

Uroczystość inauguracyjna 2 edycję Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 4 listopada br. w godz. 11.30-13.00.

W tegorocznej edycji na listę zostało wpisanych około 10 obiektów z polskich archiwów i bibliotek (państwowych i kościelnych).

Źródło:
;