Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Nauczanie

Anioł Pański z Papieżem: Naszą gwiazdą jest Ewangelia

 fot. Anna Munk

Po świątecznej Eucharystii Franciszek udał się do Pałacu Apostolskiego, by z jego okna odmówić Anioł Pański wspólnie z pielgrzymami, w tym z licznie zebranymi mieszkańcami Rzymu i okolic. Przed rozpoczęciem modlitwy Papież zwrócił uwagę, że pierwszymi, którzy przyszli do żłóbka, byli ubodzy i pokorni pasterze. Choć jednak mędrcy byli bogaci i wykształceni, to mimo wszystko coś ich łączyło z pasterzami.

 

„Pasterze  i mędrcy bardzo różnią się między sobą, ale jedno ich łączy: niebo. Pasterze z Betlejem natychmiast przybiegli, aby zobaczyć Jezusa, nie dlatego że byli ludźmi szczególnie dobrymi, ale ponieważ czuwali nocą i patrząc w niebo zobaczyli znak, wysłuchali przesłania i poszli za nim. Tak samo mędrcy: badali niebo, zobaczyli nową gwiazdę, odczytali ten znak i ruszyli w daleką drogę. Pasterze i mędrcy uczą nas, że aby spotkać Jezusa, trzeba umieć podnieść oczy ku niebu, a nie być skoncentrowani na sobie, na własnym egoizmie. Trzeba mieć serce i umysł otwarte na horyzont Boga, który nas zawsze zaskakuje. Trzeba umieć przyjmować Jego przesłania oraz ochotnie i wielkodusznie odpowiadać” – powiedział Franciszek.

Kontynuując Ojciec Święty zauważył, że my tak samo jak mędrcy prowadzeni przez gwiazdę cieszymy się, kiedy ktoś nam wskazuje drogę, gdyż nie jesteśmy pozostawieni własnemu losowi. Ale co jest gwiazdą ucznia Chrystusa?

„Gwiazdą jest Ewangelia – Słowo Pana, jak mówi Psalm: «Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce» (119, 105). To światło prowadzi nas do Chrystusa. Bez słuchania Ewangelii nie można Go spotkać! W istocie Mędrcy idąc za gwiazdą przyszli do miejsca, gdzie był Jezus. A tu «zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon» (Mt 2, 11). Doświadczenie Mędrców zachęca nas, abyśmy nie zadowalali się przeciętnością, nie «wegetowali», ale szukali sensu rzeczy, z pasją badali wielką tajemnicę życia. Uczy nas też ono, abyśmy się nie gorszyli małością i ubóstwem, ale rozpoznawali majestat w pokorze i potrafili upaść przed nim na kolana” – podkreślił Franciszek.

Po modlitwie Anioł Pański Papież przypomniał, że jutro wschodni chrześcijanie będę obchodzić Boże Narodzenie.

„Dziś wyrażamy duchową bliskość naszym braciom i siostrom z chrześcijańskiego Wschodu, katolikom i prawosławnym, z których wielu jutro będzie świętować Boże Narodzenie. Życzymy im pokoju i dobra. Przekażmy im życzenia oklaskami! Pamiętamy również, że Objawienie Pańskie to Światowy Dzień Misyjny Dzieci. To święto dzieci, które poprzez swoje modlitwy i ofiary pomagają najbardziej potrzebującym rówieśnikom, stając się przez to misjonarzami oraz świadkami braterstwa i dzielenia się z innymi” – powiedział Papież.

Źródło:
;