Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Nauczanie

Anioł Pański z Papieżem: o tajemnicy Trójcy Świętej

 fot. Anna Munk

Święta Trójca jest komunią Osób Boskich, które istnieją ze sobą nawzajem, dla siebie nawzajem i w sobie nawzajem. Ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga żywego. W ten sposób dzisiejszą uroczystość liturgiczną Najświętszej Trójcy wyjaśniał Papież podczas południowego spotkania z wiernymi.

 

W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański Franciszek stwierdził, że owa tajemnica troistości jedynego Boga ma charakter misyjny. Objawił ją Jezus, mówiąc o swoim Ojcu, o sobie jako Synu Bożym i o Duchu Świętym, a wreszcie polecając Apostołom i dalej Kościołowi wszystkich czasów głosić tę Dobrą Nowinę i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

„A zatem dzisiejsza uroczystość liturgiczna, nie tylko każe nam kontemplować niezwykłą tajemnicę, od której pochodzimy i do której zdążamy, ale i odnawia naszą misję życia w komunii z Bogiem i innymi na wzór Bożej komunii – mówił Ojciec Święty. – Jesteśmy wezwani, by żyć nie jedni bez drugich, ponad czy przeciw drugim, ale jedni z drugimi, dla drugich i w drugich. To oznacza przyjmować i zgodnie świadczyć o pięknie Ewangelii; przeżywać miłość wzajemną i wobec wszystkich podzielając nadzieje i cierpienia, ucząc się prosić i udzielać przebaczenia, doceniając różne charyzmaty pod przewodnictwem Pasterzy. Jednym słowem jest nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które powinny być coraz bardziej rodzinami, zdolnymi odzwierciedlać piękno Trójcy i ewangelizować nie tylko słowami, ale mocą miłości Bożej, która w nas mieszka”.

Z kolei Trójca jako ostateczny cel naszego życia jest stale obecna w doczesnym pielgrzymowaniu – mówił dalej Papież. Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauki Chrystusa, a ta z kolei dotyczy poznania Ojca, drogi do Niego i pojednania z Nim.

„Wszystko w chrześcijańskim życiu toczy się wokół tajemnicy Trójcy i dokonuje się w podporządkowaniu temu niezmierzonemu misterium – stwierdził Franciszek. – Starajmy się zatem zawsze o dobry styl naszego życia, pamiętając, w jakim celu i dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy, walczymy i cierpimy i do jak wielkiej nagrody jesteśmy wezwani. Ta tajemnica obejmuje całe nasze życie i całe nasze bycie chrześcijanami. Przypominajmy sobie to za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz zachęcam was do przeżegnania się wszyscy razem i głośno: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Tę chrześcijańską misję związaną z tajemnicą Trójcy Świętej w ostatnim dniu miesiąca maryjnego Franciszek zawierzył Matce Bożej:

„Niech Ona, która bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie, poznała, uczciła i umiłowała tajemnicę Najświętszej Trójcy, prowadzi nas za rękę; niech nam pomoże pojąć w wydarzeniach świata znaki obecności Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego; niech sprawi, byśmy umiłowali Pana Jezusa całym sercem, by zmierzać ku obcowaniu z Trójcą, cudownemu celowi, ku któremu dąży nasze życie. Prośmy Ją także, by pomagała Kościołowi, tajemnicy komunii, być zawsze gościnną wspólnotą, gdzie każdy człowiek, zwłaszcza ubogi i zepchnięty na margines, mógłby zostać przyjęty i poczuć się dzieckiem przez Boga chcianym i kochanym”.

Wśród papieskich pozdrowień po odmówieniu modlitwy Anioł Pański nie zabrakło polskiego akcentu:

„Na zakończenie miesiąca maja jednoczę się duchowo z tak wieloma przejawami pobożności maryjnej. W szczególności pragnę wymienić wielką pielgrzymkę mężczyzn do sanktuarium w Piekarach w Polsce. Odbywa się ona pod hasłem «Rodzina – gościnny dom». Jest dzisiaj tak wielu Polaków na placu! Pokażcie się! Niech Matka Boża pomaga każdej rodzinie być «gościnnym domem»” – powiedział Papież.

Franciszek przypomniał także o przypadającej w najbliższy czwartek uroczystości Bożego Ciała. Zgodnie z tradycją Ojciec Święty odprawi tego dnia wieczorem Mszę przed bazyliką laterańską, poczym do Bazyliki Matki Bożej Większej przejdzie procesja eucharystyczna. Papież zaprosił rzymian do udziału w tym wydarzeniu będącym, jak stwierdził, „uroczystym publicznym wyznaniem wiary i miłości do Jezusa Eucharystycznego obecnego pośród swojego ludu”.

Źródło:
;