Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Pod oknem

Apel do władz na zakończenie Forum Inicjatyw Papieskich

kardynał dziwisz fot. KP / fra3.pl

W obecności i pod patronatem kardynała Stanisława Dziwisza 30 marca przedstawiciele instytucji biorących udział w Forum Inicjatyw Papieskich w Krakowie wystosowali apel do władz państwowych i samorządowych, w którym proszą o aktywne włączenie się w przygotowania do obchodów przypadającej w 2020 roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

"Wielkość pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka stanowi skarb, który nieustannie ubogaca pokolenia Polaków. Okazją do ponownego odkrycia i ukazania tego skarbu będzie 100. rocznica urodzin Ojca Świętego, która przypada w 2020 roku. Dlatego apelujemy do Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu i władz samorządowych o aktywne włączenie się w te obchody i umocnienie etosu Jana Pawła II" - czytamy w apelu.

Po pierwszym dniu uczestnicy Forum Inicjatyw Papieskich przenieśli się z Warszawy do Krakowa . – To miejsce szczególnie bliskie Janowi Pawłowi II – tłumaczy Norbert Szczepański - dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. – Miejsce Bożego Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży. Tutaj zastanawialiśmy się jak jeszcze lepiej promować dziedzictwo Jana Pawła II, jak to robić razem w formie sieci inicjatyw poświęconych papieżowi. Efektem końcowym oprócz wielu idei, pomysłów wypracowanych podczas wspólnych warsztatów jest apel, który kierujemy do władz – powiedział.

Jako pierwszy pod apelem podpis złożył ks. kardynał Stanisław Dziwisz. - Cieszę się, że tych inicjatyw w Polsce jest tak dużo – mówił były sekretarz papieża. -  Pamięć o Janie Pawle II jest ciągle żywa, co więcej, wzrasta. Kardynał podziękował dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego - Agacie Szucie za inicjatywę związaną z apelem do władz. – Patronowanie tej inicjatywie poczytuję sobie jako wielki przywilej, ale i obowiązek – zaznaczył.

W dokumencie czytamy m.in., o propozycji utworzenia trzyletniego narodowego programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce i na świecie. Kulminacją tych działań miałyby być oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego. “Poddajemy także pod rozwagę uczynienie z daty 16 października oficjalnego święta narodowego oraz ustanowienie odznaczenia - orderu Świętego Jana Pawła II” – piszą sygnatariusze apelu.

Dokument został podpisany m.in. przez Fundację Jana Pawła II.Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, Fundację Szlaki Papieskie, Instytut Jana Pawła II. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Rycerzy Kolumba, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Oceń treść:
Źródło:
;