Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Życie

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny o konsensus w sprawie poszanowania ludzkiego życia

 fot. Fotolia.com

- Zwracamy się zarówno do parlamentarzystów, jak i całego społeczeństwa o budowanie konsensusu wokół poszanowania prawa człowieka do życia i rozwoju. Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w tej mierze – napisała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w specjalnym apelu przed posiedzeniem Sejmu, które w dniach 15-16 kwietnia ma procedować nad projektem „Zatrzymaj aborcję”. Obrońcy życia wyrażają nadzieję, że „szczególnie dzisiaj, gdy doświadczamy kruchości ludzkiego życia, to nasze przesłanie zostanie przyjęte, jako wyraz szacunku dla każdego człowieka żyjącego na ziemi”.

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w wydanym dziś Apelu o konsensus w sprawie poszanowania ludzkiego życia zaznacza, że życie człowieka w każdej jego fazie – od poczęcia do naturalnej śmierci – jest wartością niepodważalną i jako podstawowe prawo człowieka funkcjonuje w szeregu aktach prawa międzynarodowego - w tym w Konwencji o Prawach Dziecka czy Konstytucji RP, co potwierdziło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 1997 r.

- Jesteśmy ludźmi i z tego faktu wynika szacunek do innych ludzi w każdej fazie ich życia i niezależnie od ich kondycji. Ceniąc własne życie, dostrzegamy drugiego człowieka i chronimy go, bez względu na to, w jakiej fazie biologicznego rozwoju znajduje się jego życie, jak wygląda jego sprawność intelektualna i fizyczna – czytamy w apelu.

Przedstawiciele 30 organizacji prorodzinnych „z nadzieją spoglądają na polski parlament”, który w dniu 15 kwietnia br. ma rozpatrywać projekt, który zmierza do wykreślenia z obecnie obowiązującego prawa przyzwolenia na aborcję, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Obrońcy życia podkreślają, że prawidłowe prawo stanowione - choć niezmiernie ważne - nie wystarcza do zagwarantowania prawa do życia i rozwoju człowieka zarówno w jego fazie prenatalnej jak i po jego urodzeniu. - Dlatego wieloraka troska o życie ludzkie stanowi obowiązek każdego z nas, a także struktur państwa czy samorządu lokalnego – czytamy w dokumencie, w którym wyrażony jest także apel o zapewnienie należytej pomocy rodzinie, macierzyństwu i ojcostwu.

PFROŻiR zwraca uwagę, że „polityka rodzinna musi być filarem i motorem wszelkiej polityki społecznej”. Autorzy apelu dostrzegają wielość korzystnych rozwiązań dla rodzin wprowadzonych w ostatnich latach, w tym większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych i przyjmują jako właściwy kierunek. Podkreślają, że konieczne jest harmonizowanie działań legislacyjnych gwarantujących prawo do życia, z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym, zarówno w rodzinie jak i szkole czy mediach.

- Zwracamy się zarówno do parlamentarzystów, jak i całego społeczeństwa o budowanie konsensusu wokół poszanowania prawa człowieka do życia i rozwoju. Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w tej mierze – czytamy w Apelu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny o konsensus w sprawie poszanowania ludzkiego życia. Obrońcy życia wyrażają nadzieję, że „szczególnie dzisiaj, gdy doświadczamy kruchości ludzkiego życia, to nasze przesłanie zostanie przyjęte, jako wyraz szacunku dla każdego człowieka żyjącego na ziemi”.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży o nazwie „Zatrzymaj aborcję” zakłada zniesienie możliwości aborcji ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Pod taką propozycją zmian podpisało się ponad 830 tys. obywateli, a projekt w Sejmie został złożony jesienią 2017 r. „Zatrzymaj aborcję” procedowany jest właśnie teraz, ponieważ zgodnie z prawem projekty obywatelskie, które zostały wniesione jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji Sejmu muszą być rozpatrzone w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia nowej kadencji.

Pod apelem podpisali się członkowie prezydium zarządu PFROŻiR, które tworzą prezes Jakub Bałtroszewicz (Kraków), Ewa Kowalewska (Gdańsk) i ks. Tomasz Kancelarczyk (Szczecin).

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zrzesza kilkadziesiąt organizacji prorodzinnych, które działają na rzecz ochrony dziecka poczętego oraz wspieraniem rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania: od niesienia pomocy materialnej poprzez szeroką edukację społeczną do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Oceń treść:
;