Imieniny: Wiktora, Cezarego

Wydarzenia: Światowy Dzień Powolności

Polska

Apel Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

 fot. facebook.com/episkopatpolski

- Nie był i być nie może obojętnym nasz Naród – piszą członkowie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie w apelu przed Ogólnopolskim Dniem Modlitwy o Pokój na Ukrainie. Decyzją biskupów obradujących na 368. zebraniu plenarnym w Warszawie będzie nim niedziela 22 marca.

 

Członkowie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie proszą o dalsze wspieranie potrzebujących na Ukrainie. - Mamy nadzieję, że dzięki ofiarności naszej, wiele osób na świecie, będących w potrzebie, przekona się, że są ludzie życzliwi, że Ewangelia otwiera serca na potrzeby ludzi znajdujących się w jakiejkolwiek biedzie. I że jest nadzieja na to, że jednak będziemy w stanie przezwyciężyć wrogość i nienawiść, największe przyczyny wszelkich tragedii – czytamy w specjalnym apelu.

Dokument zachęca do podejmowania wielkopostnych praktyk, jakimi są modlitwa, post i jałmużna, również w intencji pokoju na Ukrainie. Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy członkowie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie dziękują za wszelkie formy udzielonej dotychczas przez Polaków pomocy i solidarności z potrzebującymi. Życzą „aby Zmartwychwstały Chrystus wspomagał wszystkie ludzkie wysiłki, zmierzające do pojednania, pokoju i wzajemnej współpracy w duchu miłości”. „[...] nie lękajmy się dawać początek nawróceniu. A jego zewnętrznym przejawem niech będzie nasza pomoc dla nieszczęśliwych, wszystkich cierpiących” – dodają.

Apel o wsparcie dla Ukrainy został podpisany przez przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie bp. Antoniego Dydycza OFMCap oraz członków Zespołu: bp. Tadeusza Bronakowskiego, bp. Mariana Rojka i ks. Leszka Kryżę TChr, który jest również dyrektorem Biura Zespołu działającego przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Tekst został odczytany podczas obrad biskupów, 12 marca 2015 roku. W nawiązaniu do niego oraz do relacji zaproszonych na obrady gości, Episkopat wezwał w komunikacie po zakończeniu obrad, by niedziela 22 marca br. była Ogólnopolskim Dniem Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

Źródło:
;