Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Życie

Archidiecezja krakowska w obronie życia

 fot. Fotolia.com

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie dotyczący referendum aborcyjnego, które odbyło się 25 maja br. w Irlandii.

 

W ostatnich dniach dotarły do nas bardzo smutne wiadomości z Irlandii, w której 25 maja br. odbyło się referendum w sprawie ósmej poprawki do konstytucji zrównującej prawo do życia kobiety i nienarodzonego dziecka. Przeciw usunięciu poprawki głosowało 33,6 proc., co stanowiło mniejszość wobec 66,4 proc. uczestników referendum opowiadających się za liberalizacją dotychczasowego prawa.

Pomimo pojawiających się głosów, które odwołując się do stanowiska większości biorącej udział w referendum przesądzają o podejściu narodu Irlandii do życia nienarodzonych dzieci, pozostaje aktualne i niezmienne nauczanie Kościoła o świętości i nienaruszalności każdego ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Nauczanie to wynika nie z ludzkiego ustanowienia i możliwości decydowania o ludzkim życiu, lecz z zamysłu Boga Stwórcy i nadziei jaką daje człowiekowi Jego łaska.

Łącząc się ze wspólnotami wiernych Kościoła katolickiego w Irlandii ubolewającymi nad kierunkiem prowadzonych zmian wyrażamy naszą solidarność i zapewniamy o modlitwie.

Ks. dr Paweł GAŁUSZKA
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Oceń treść:
Źródło:
;