Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Autentyczna "gościnność serca" prowadzi ku pełnej jedności

papież franciszek fot. Grzegorz Gałązka

„Wkładem we wspólną drogę ku pełnej jedności” nazwał Papież sympozja duchowości prawosławnej, które już od prawie ćwierć wieku urządza rokrocznie w Bose na północy Włoch tamtejsza ekumeniczna wspólnota monastyczna. Są one organizowane przy współpracy z różnymi Cerkwiami prawosławnymi. Tegoroczne międzynarodowe spotkanie, którego temat brzmi: „Dar gościnności”, jest już 25. z kolei.

 

W specjalnym liście przesłanym na ręce założyciela wspólnoty w Bose, którym jest brat Enzo Bianchi, Franciszek pozdrowił wszystkich jego organizatorów i uczestników, a szczególnie dwóch prawosławnych zwierzchników najwyższej rangi, biorących w nim tym razem udział. Są to: Bartłomiej z Konstantynopola i Teodor, greckoprawosławny patriarcha Aleksandrii oraz całej Afryki.

Nawiązując do tematu sympozjum Ojciec Święty podkreśla, że gościnność jest rzeczywiście darem, który przede wszystkim sami najpierw otrzymaliśmy. „Jesteśmy gośćmi na świecie dla nas stworzonym, którego mamy strzec – pisze Papież. – Jednak znajdujemy się tu jako przechodnie, obcy na ziemi, ponieważ jesteśmy gośćmi zaproszonymi do nieba i w nim oczekiwanymi, bo tam jest nasza ojczyzna (por. Flp 3, 20). W międzyczasie, jako pielgrzymujący uczniowie, jesteśmy powołani, aby utkwić oczy w tym, co nie przemija, mianowicie w miłości, która nigdy się nie skończy (por. 1 Kor 13, 8)”. Franciszek życzy uczestnikom spotkania, aby przez „pokorne i szczere słuchanie oraz refleksje wzrastały coraz bardziej braterskie uczucia i dojrzewała autentyczna «gościnność serca»”, tak aby podejmować „bardziej odważne i konkretne kroki ku pełnej jedności”.

Sympozjum duchowości prawosławnej trwające od 6 do 9 września w Bose ma na celu pogłębienie świadomości, że jesteśmy na tym świecie obcymi i przechodniami, otwierającej nas jednocześnie na przyjmowanie innych jako Bożego daru. „Chrześcijanie – podkreślają organizatorzy spotkania – są powołani, aby być obcymi na ziemi, zdolnymi do gościnności”. Chodzi o ukazanie tego w świetle zarówno Pisma Świętego i nauczania Ojców Kościoła, jak też aktualnych doświadczeń Kościołów prawosławnych, również w kontekście dzisiejszej problematyki migracji. Na te tematy mówią tam prawosławni i katoliccy prelegenci, tacy jak obaj wspomniani patriarchowie, mnisi z Rosji i z Grecji czy też przeor ekumenicznej wspólnoty w Taizé brat Alois.

Oceń treść:
Źródło:
;