Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra

Wydarzenia: Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Jaśniej

Badanie nt. sukcesu w nauce – wiara ma znaczenie 

 fot. Fotolia.com

Wierzący uczniowie częściej osiągają sukcesy zarówno w szkole, jak i na studiach. Takie wnioski płyną z badań brytyjskiej socjolog Ilany M. Horwitz, która na Uniwersytecie w Oksfordzie przedstawiła pracę nt. wpływu religii na sukces akademicki. Trudno ją posądzać o stronniczość a tym bardziej o apologię wiary, ponieważ deklaruje się jako agnostyczka i propagatorka teorii gender. 

 

Jej opracowanie komentuje włoski portal katolicki La Nuova Bussola Quotidiana. Socjolog przypomina, że jednym z elementów największego wsparcia dla młodych ludzi jest wiara. Opierając się na różnych źródłach, w tym National Study of Youth and Religion, National Student Clearinghouse i ponad 200 wywiadach, zauważa, że religijność nie tylko wpływa na wyniki w nauce, ale czyni to w sposób pozytywny i na różnych etapach edukacji.

Jej badania, które szeroko komentował ostatnio Wall Street Journal, wskazują, że w szkole średniej pobożni uczniowie mają o 10 proc. wyższe szanse na osiągnięcie sukcesu, a następnie aż o 40 proc. większe na ukończenie studiów i zdobycie końcowego dyplomu. Badając wpływ religijności na wyniki w nauce socjolog wzięła pod uwagę też takie zmienne, jak pochodzenie uczniów, dochód rodziny i płeć. Według Horowitz sekret sukcesu tkwi w mentalności oraz metodologii, które przekazuje wiara. Chodzi m.in. o sumienność, samodyscyplinę, zorganizowanie, poszanowanie zasad, wytrwałość i umiejętność współpracy.

Wnioski wyciągnięte przez Horwitz potwierdzają wcześniejsze badania prowadzone głównie przez chrześcijańskich naukowców (brakuje reprezentatywnych badań naukowców innych religii). Mówią one, że wiara ma pozytywny wpływ na prowadzenie młodych ludzi ku prawdziwie dojrzałemu i dorosłemu życiu.

Źródło:
;