Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych

Poradnik

poradnik rządowego centrum bezpieczeństwa dotyczący zagrożeń zimowych fot. rcb.gov.pl

W związku z prognozami IMGW dotyczącymi coraz niższych temperatur powietrza w województwie małopolskim Rzecznik Prasowy Wojewody Małopolskiego przekazuje informacje na temat właściwych zachowań w domu oraz podczas pracy i wypoczynku na otwartej przestrzeni.

 

Prognozuje się, że w subregionie północnym temperatura minimalna w nocy będzie wynosić od -25˚C do -20˚C, a maksymalna w dzień od -13˚C do -10˚C; w subregionie południowym temperatura minimalna w nocy od -30˚C do -25˚C, lokalnie w dolinach górskich do -34˚C. Wiatr o średniej prędkości do 5 km/h w obu subregionach. Taki stan meteorologiczny może się utrzymać do 9 stycznia 2017 r. do godziny 10.00.

Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

Nie zapominajmy o osobach chorych i samotnych oraz bezdomnych. Nie bójmy się reagować w takich sytuacjach. Jeśli mamy informacje o zagrożeniu ich życia. Reagujmy! Dzwońmy pod numer 112.

Zorganizowana w Małopolsce sieć ośrodków pomocy społecznej świadczy różnorodne usługi skierowane między innymi do osób starszych, ubogich i bezdomnych, a także do innych osób potrzebujących pomocy, również w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym.

Ośrodki pomocy społecznej w gminach są miejscem, do którego osoby będące w trudnej sytuacji powinny zwracać się o pomoc.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się wykaz miejsc noclegowych, ogrzewalni i innych placówek w woj. małopolskim, które udzielają pomocy osobom bezdomnym.

Przypominamy, że w wyznaczonych miejscach osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

W noclegowni, schronisku, ogrzewalni mogą przebywać tylko osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w takiej placówce. Zasadą jest, że w noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Przebywanie w noclegowni i schronisku takich osób dopuszcza się tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Oceń treść:
;