Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla

Wydarzenia: Światowy Dzień Autyzmu

Komentarze

Benedykt XVI krytycznie o Kościele w Niemczech

papież benedykt szesnasty fot. Piotr Tumidajski Papież Benedykt XVI

Benedykt XVI wskazuje Kościołowi w Niemczech przyczyny jego aktualnego kryzysu. Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy swych święceń kapłańskich Papież Senior udzielił pisemnych odpowiedzi na pytania postawione przez dziennikarza niemieckiego czasopisma Herder Korrespondenz.

 

Swemu rodzimemu Kościołowi pogrążonemu w narodowej drodze synodalnej Benedykt XVI przypomina, że nauczanie Kościoła musi rozwijać się z wiary i w wierze. Przestrzega zarazem przed szukaniem ucieczki w samej tylko doktrynie, rozumianej jako rezerwat, oddzielony od codziennego świata. Podkreśla, że człowiek wierzący musi odnajdywać wciąż na nowo rzeczywistość wiary w realiach codziennego życia.

Benedykt XVI powraca też do wskazówek, które pozostawił swym rodakom podczas wizyty apostolskiej w Niemczech w 2011 r. Mówił wówczas, że Kościół musi się stawać mniej światowy, w coraz większym stopniu nabierać dystansu do tego, co go otacza. Dziś Papież Senior przyznaje, że postulowane przez niego „odświatowienie” wskazuje jedynie na negatywny aspekt postawy, na której mu zależy, a mianowicie, na uwolnieniu się od uwarunkowań epoki, by wejść w wolność wiary.

Benedykt XVI zauważa, że problem katolicyzmu w Niemczech wyraża się również w tym, co trafnie określa się mianem Kościoła oficjalnego. Wspomina on, że już w 1951 r., kiedy był wikarym, widział, że wiara katolików, którzy pełnili odpowiedzialne funkcje w Kościele pozostawiała wiele do życzenia, co osłabiało ich świadectwo. W dzisiejszym Kościele problem ten jest jeszcze bardziej rażący. W instytucjach kościelnych, takich jak szpitale, szkoły czy Caritas, kierownicze stanowiska zajmują ludzie, którzy nie podzielają misji Kościoła i tym samym dyskredytują świadectwo tych instytucji. Dla wyrażenia rozdźwięku między tym, czego się oficjalnie wymaga i tym, w co się osobiście wierzy, wprowadzono do użytku pojęcie Kościoła oficjalnego. Przejawia się to w wypowiedziach, za którymi stoją w większości ludzie, dla których wiara jest jedynie czymś oficjalnym. Benedykt XVI podkreśla, że szkodzi to zarówno Kościołowi, jak i wierze. Jak długo w oficjalnych tekstach Kościoła będzie się przejawiał tylko urząd, a nie serce i duch, odpływ od wiary będzie postępował – ostrzega Papież Senior.

Oceń treść:
Źródło:
;