Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

Wydarzenia: Światowy Dzień Krwiodawstwa

Pielgrzymki zagraniczne

Benin, Uganda, Sudan 3 – 10 II 1993

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Benin 3 – 5 II Najważniejsze przesłanie: Ogromne znaczenie miało spotkanie Jana Pawła II z muzułmanami, którzy wyrazili swoje uznanie dla wszelkich poczynań papieża „na rzecz pokoju, sprawiedliwości, tolerancji i wzajemnej miłości na całej ziemi”. Papież wskazał na sprawę pokoju, dobro rodziny i odbudowę kraju, jako na najważniejsze wspólne cele dla chrześcijan i muzułmanów. Papież spotkał się także z wyznawcami religii tradycyjnej, wudu, którzy nazwali papieża „dotykalnym znakiem Boga Żywego”. Podczas przemówienia pożegnalnego papież potępił niewolnictwo nazywając go „grzechem człowieka przeciw człowiekowi i grzechem człowieka przeciw Bogu”. Uganda 5 – 10 II Najważniejsze przesłanie: W homilii opartej na przypowieści o dobrym Pasterzu Jan Paweł II wzywał do pokonywania cywilizacji śmierci a budowania cywilizacji miłości. Pod koniec XIX w. niedaleko Kampalii śmierć za wiarę poniosło ok. 200 katolików i anglikanów. W miejscu ich męczeństwa wzniesiono sanktuarium angielskie i katolickie, które nawiedził Jan Paweł II. Papież spotkał się także w szpitalu z chorymi na AIDS. Pobłogosławił każdego z nich i powiedział: „Nie traćcie odwagi! Czasem jarzmo może się wydawać zbyt ciężkie, (…) ale stoi przy was Chrystus”. Sudan 10 II Najważniejsze przesłanie: Dominującą religią w Sudanie jest islam. Muzułmański rząd usiłował narzucić wszystkim obywatelom Sudanu, w tym także chrześcijanom, islamski kodeks prawny. Podczas spotkania z prezydentem Sudanu Jan Paweł II nawiązując do konfliktów na tle religijnym, podkreślił obowiązek szanowania prawa mniejszości do istnienia i wyrażania swej tożsamości. Papież podkreślił także prawo każdego człowieka do wolności wyznania i praktykowania wiary, co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju pokoju w kraju oraz da poczucie bezpieczeństwa. Podczas Mszy św. na Green Square papież przypomniał postać Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej, który zginął w katastrofie statku na Nilu 9 X 1970 r. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny. źródło: www.janpawel2.pl  
;