Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

Wydarzenia:

Małopolska

Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej otwarte

 fot. Biuro Prasowe UMWM

Wicepremier prof. Piotr Gliński oraz ordynariusz bielsko-żywiecki biskup prof. Roman Pindel otworzyli dzisiaj uroczyście Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej. - Otwieramy wspólne dzieło wielu osób i instytucji, które można określić mianem nowej, mądrej i pięknej instytucji - mówił wicepremier prof. Piotr Gliński.

 

- Na tej pięknej podbeskidzkiej ziemi celebrujemy dziś bardzo podniosły moment - otwieramy wspólne dzieło wielu osób i instytucji, które można określić mianem nowej, mądrej i pięknej instytucji. To wyjątkowy projekt, który łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, który jest oparty na wiedzy i profesjonalnym podejściu do dziedzictwa sakralnego i religijnego - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Uroczystość otwarcia Beskidzkiego Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej odbyła się w amfiteatrze, tuż obok kościoła św. Mikołaja w Polance Wielkiej.

- Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej to turystyczna perła o wielkim potencjale edukacyjnym. Dzięki temu wspaniałemu projektowi możemy dzisiaj podziwiać odrestaurowane i bezcenne kościoły, prawdziwe skarby sakralnej architektury drewnianej. Dziękuję panu premierowi prof. Piotrowi Glińskiemu, pani premier Beacie Szydło, panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie, ordynariuszowi bielsko-żywieckiemu biskupowi prof. Romanowi Pindlowi, samorządowcom oraz wszystkim, którzy wsparli to unikalne dzieło - mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

W dzisiejszej uroczystości wzięli również udział m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, poseł Rafał Bochenek, poseł Krzysztof Kozik, poseł Filip Kaczyński, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, radny województwa Rafał Stuglik oraz wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji.

Wicepremier prof. Piotr Gliński oraz zaproszeni goście zwiedzili również okoliczne obiekty objęte pracami w ramach tego projektu: kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nidku, kościół św. Andrzeja Apostoła w Osieku oraz dawną szkołę i kościół parafialny w Starej Wsi.

Projekt pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym” był realizowany w latach 2019-2023. Pracom konserwatorsko-restauratorskim poddano 7 bezcennych dla polskiej kultury zabytkowych, sakralnych obiektów drewnianych z terenu diecezji bielsko-żywieckiej: kościół św. Wawrzyńca w Grojcu, kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nidku, kościół św. Andrzeja Apostoła w Osieku, kościół św. Mikołaja w Polance Wielkiej, dawną szkołę parafialną w Starej Wsi, kościół św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach oraz kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach.

Projekt został zrealizowany przez zespół pod kierunkiem ks. dr. Szymona Tracza, historyka sztuki i głównego pomysłodawcy. - Dzięki tym działaniom bryły kościołów oraz dawnej szkoły odzyskały historyczny kształt charakterystyczny dla drewnianej architektury pogranicza śląsko-małopolskiego. Równocześnie pracom konserwatorsko-restauratorskim poddano zniszczone polichromie ścienne oraz bezcenne wyposażenie wnętrz - informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło blisko 17 mln zł. We wnętrzach odrestaurowanych obiektów zostały stworzone ekspozycje muzealno-edukacyjne oparte o najcenniejsze zabytki sztuki sakralnej z terenów diecezji bielsko-żywieckiej. Obiekty Beskidzkiego Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z pozostałymi czternastoma drewnianymi kościołami, znajdującymi się na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, tworzą wspólny szlak turystyczno-kulturowy.

Źródło:
;