Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Wydarzenia:

Pod oknem

Bóg chce mieszkać w naszych sercach

 fot. Łukasz Kaczyński

W poniedziałek 16 października w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie z okazji 39. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża oraz rocznicy konsekracji świątyni została odprawiona uroczysta Msza św. „Bóg przejmuje w posiadanie wznoszone przez nas świątynie, ale przede wszystkich pragnie mieszkać w sanktuarium sumienia i serca każdego człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo” – mówił przewodniczący Eucharystii kard. Stanisław Dziwisz.

Emerytowany metropolita krakowski na wstępie wygłoszonej homilii zaznaczył, że pierwszej rocznicy uroczystego poświęcenia Sanktuarium św. Jana Pawła II towarzyszą wspomnienia i refleksje. „Świętość Papieża, który przybył do Rzymu »z dalekiego kraju« i zaczął służyć na stolicy św. Piotra od 16 października 1978 roku, rozbudziła w ludzkich sercach pragnienie, aby był on na nowo i jeszcze bardziej obecny w życiu i doświadczeniach ludu Bożego. Kościół odpowiedział na to pragnienie, wynosząc w krótkim czasie do chwały ołtarzy Jana Pawła II” – mówił.

Jak ocenił w szerzącym się spontanicznie kulcie zmarłego papieża Polaka nie mogło zabraknąć Krakowa. „Zrodziła się idea stworzenia Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się!, którego centralną, istotną część stanowi Sanktuarium. Na naszych oczach wyrosła świątynia, ozdobiona pięknymi mozaikami, do której przybywa wzrastająca z roku na rok rzesza pielgrzymów” – opisał. Dodał, że bardzo cieszy fakt, że co niedzielę krakowianie przybywają tu całymi rodzinami i chcą spotkać się duchowo z Janem Pawłem II.

Wspomniał przy tym swoje słowa o świątyni sprzed roku. „W tym Sanktuarium i w Centrum pragniemy zapisać i utrwalić dziedzictwo ducha, które nam zostawił, aby służyło następnym pokoleniom. Jest to nasz przywilej, ale również obowiązek i wyraz wdzięczności za pontyfikat świętego Papieża przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej” – zacytował.

Odnosząc się do słów króla Salomona z Księgi Królewskiej, który pytał czy Bóg zamieszka w świątyni zbudowanej przez człowieka, przypomniał, że towarzyszą one wierzącym przy każdej konsekracji świątyni.

„Dziś my sami, dziękując Bogu za wzniesienie Sanktuarium św. Jana Pawła II, możemy się modlić słowami króla Salomona, parafrazując jego modlitwę: »O Panie, Boże nasz, wysłuchaj wołanie i modlitwę, w której dziś Twoi słudzy i Twoje służebnice starają się ubłagać Ciebie o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię«” – stwierdził.

Odwołał się także do odczytanych w liturgii słów św. Pawła, który wskazał, że świątynią Ducha są serca wierzących. „Powinniśmy więc otwierać Bogu na oścież drzwi naszych serc i naszych sumień, naszych rodzin, wspólnot i środowisk, aby On był obecny we wszystkich naszych sprawach. Powinniśmy budować wszystko na Bogu, na Jezusie Chrystusie, którego przyjazna człowiekowi twarz stała się twarzą niewyobrażalnego Boga i którego imię stało się imieniem niewidzialnego, niepojętego Boga” – zachęcił.

Następnie purpurat podziękował za dar życia i służby św. Jana Pawła II oraz za obecność i modlitwę w sanktuarium na Białych Morzach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży. „Modlimy się dziś w intencji wszystkich, którzy przyczynili się do wzniesienia tej świątyni, a więc architektów, budowniczych i wielu dobroczyńców z Polski i zagranicy. Prosimy o dalszą ofiarność dobroczyńców, wspomagających rozbudowę Centrum, abyśmy zwieńczyli dzieło służące następnym pokoleniom i utrwalające pamięć o św. Janie Pawle, jego miłości i służbie Kościołowi i światu” – wymienił.

Hierarcha w sposób szczególny wyraził wdzięczność ks. prałatowi Janowi Kabzińskiemu, budowniczemu Sanktuarium, kustoszowi sanktuarium, a także całej ekipie duszpasterskiej świątyni. Zachęcił także do inspirowania się nauczaniem i stylem służby papieża Polaka. „Naśladujmy jego postawę całkowitego oddania się sprawie Boga na ziemi, jego zawierzenia wszystkiego Matce Bożej, jego umiłowania człowieka, jego służby Kościołowi i światu” – powiedział na zakończenie kard. Dziwisz.

Podczas wydarzenia głos zabrał abp Depo, który pełni funkcję kapelana stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce. W nawiązaniu do słów poematu K. Wojtyły pt. „Stanisław” zaznaczył, że byli i są wśród nas ludzie, dzięki którym widoczna jest więź między ziemią i niebem. - My widzimy nie tylko poprzez dar osoby i posługi Jana Pawła II, ale także poprzez dar jego kanonizacji, że jest on człowiekiem, w którym nasza ziemia jest głęboko zakorzeniona w Bogu, który jest Ojcem - podkreślił.

Po Mszy świętej wspólnie z obecnym abp. Wacławem Depo i bp. Janem Szkodoniem, kard. Stanisław Dziwisz poświęcił popiersie Jana Pawła II, podarowane przez Rycerzy Kolumba. W sierpniu podczas 135. Najwyższej Konwencji w St. Louis przekazał mu je Najwyższy Rycerz Carl Anderson. “Niech ten dar od Rycerzy Kolumba potwierdzi również nasze zobowiązania do przyszłej współpracy i przyjaźni między naszymi dwoma instytucjami, których wspólną misją jest szerzenie nabożeństwa do św. Jana Pawła II i przekazanie przyszłym pokoleniom ponadczasowego nauczania jakie głosił i jakim żył” – brzmial fragment listu, który Najwyższy Rycerz skierował do kard. Dziwisza z tej okazji.

Oceń treść:
Źródło:
;