Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

Wydarzenia:

Dialog

Bp Farrell: pandemia nie zatrzymała dialogu ekumenicznego

kapłani fot. KP/Fra3.pl

Nawet w trudnym czasie ograniczeń wywołanych pandemią dialog ekumeniczny się nie zatrzymał. Poszukiwanie jedności chrześcijan w czasach koronawirusa częściej przekładało się na wspólne projekty solidarności i wsparcia dla potrzebujących. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan wskazuje na to bp Brian Farrell, sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Przypomina on, że ten watykański urząd ds. ekumenizmu skończył właśnie 60 lat, które zaowocowały zbliżeniem chrześcijan na różnych płaszczyznach.

 

Bp Farrell wskazuje, że to dążenie do jedności widać było także w czasie pandemii. Uniemożliwiła ona wprawdzie bezpośrednie kontakty, które są najważniejsze w budowaniu dialogu, ale otworzyła nowe możliwości spotkania w sieci. Za ważne inicjatywy bp Farrell uznaje opublikowanie „Ekumenicznego wademekum dla biskupów” oraz udostępnienie bogatej biblioteki na stronie internetowej Rady (www.christianunity.va), zawierającej ważne ekumeniczne teksty w wielu językach.

Bp Farrell przypomina, że prowadzonych jest aktualnie piętnaście dialogów teologicznych na różnych szczeblach. Wskazuje, że pojawiają się w nich nowe kwestie. Związane są m.in. z wyzwaniami dotyczącymi spraw etycznych i moralnych, wynikającymi z osłabienia własnych tradycji teologicznych niektórych Kościołów. Z kolei w dialogu z grupami pentakostalnymi trudnością jest sposób postrzegania przez nie misyjności, która często równoznaczna jest z prozelityzmem. Wiele grup ewangelikalnych czuje się w obowiązku nawracania nawet członków tzw. Kościołów historycznych, zarzucając im, że odeszły od czystej Ewangelii. Bp Farrell zauważa, że nową drogą dialogu z tymi środowiskami może stać się powołana przy Stolicy Apostolskiej przez Papieża Franciszka instytucja wspierająca działalność Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej CHARIS, której celem jest budowanie większej jedności w ruchu charyzmatycznym.

Hierarcha odpowiedzialny za działanie ekumeniczne podkreśla, że dobrą metodą budowania jedności są oferowane przez Watykan stypendia, z których korzystają m.in. prawosławni studiujący na papieskich uczelniach Rzymu. W czasie studiów mieszkają w katolickich kolegiach. „Możliwość poznania Kościoła katolickiego z bliska i w pogłębiony sposób przyczynia się do rozpowszechnienia pozytywnego wizerunku katolicyzmu w świecie prawosławnym” – zauważa bp Farrell wskazując, że dialog życia wciąż odgrywa podstawową rolę w dążeniu do pełnej jedności.

Oceń treść:
Źródło:
;