Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Jan Paweł II na dziś

Bp Jan Zając: Św. Janie Pawle II, podejmujemy Twój testament, zawarty w Akcie zawierzenia

 fot. Małgorzata Pabis / Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

W 19. rocznicę zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i poświęcenia Bazyliki Bożego przez św. Jana Pawła II w łagiewnickim Wieczerniku bp Jan Zając przewodniczył Mszy świętej dziękczynnej.

Na początku Eucharystii ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przypomniał, że dokładnie dziewiętnaście lat temu, 17 sierpnia 2002 roku, przybył do Łagiewnik Ojciec Święty Jan Paweł II w ramach pielgrzymki „Bóg bogaty w miłosierdzie”. - Wtedy, w to sobotnie przedpołudnie, przybył aby konsekrować Bazylikę Bożego Miłosierdzia i aby tu dokonać zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Jan Paweł II prosił, aby „ten nowy kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty, miejscem sprawowania Ofiary Eucharystycznej, źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy – wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata” - powiedział i dodał: Staramy się przez te wszystkie lata, by tak było. Starają się o to siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia posługujące w naszym Sanktuarium. Starają się kapłani głoszący Słowo Boże i pełniący posługę konfesjonału, klerycy naszego seminarium, przybywający na asysty. Starają się wszyscy, którzy troszczą się o piękno liturgii, wystrój, porządek, bezpieczeństwo. Staracie się nade wszystko Wy, Drodzy Pielgrzymi, którzy przybywacie do tej świątyni w niedziele, święta i dni powszednie i wypełniacie ją swoją obecnością. Za to serdecznie Wam dziękujemy Dziś chcemy wspólnie złożyć Bogu bogatemu w miłosierdzie to nasze wielkie dziękczynienie. 

Rozpoczynając homilię bp Jan Zając przytoczył słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku: „Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach”. - Z rozrzewnieniem wspominamy te słowa wypowiedziane przez utrudzonego Pielgrzyma – Jana Pawła II, który dalej mówił: „Cieszę się, że powstała ta piękna świątynia poświęcona Miłosierdziu Bożemu. Troskę o materialny, a szczególnie o duchowy kształt tego Sanktuarium powierzam ks. kard. Franciszkowi i całej Archidiecezji Krakowskiej oraz Siostrom Matki Bożej Miłosierdzia. Niech ta współpraca w dziele szerzenia kultu Jezusa Miłosiernego przynosi błogosławione owoce w sercach wiernych w Polsce i na całym świecie”. Siostry i Bracia! To był, to jest testament, który został nam wszystkim przekazany do wypełnienia. Winniśmy go na nowo przyjąć, gdyż jest nam na nowo przekazywany z Domu Ojca przez św. Jana Pawła II. A po przejściu do wieczności fundator i budowniczy tej świątyni – ks. kard. Franciszek Macharski wspiera nas w podejmowaniu zadań apostolstwa miłosierdzia – mówił kustosz honorowy łagiewnickiej świątyni i dodawał, że jesteśmy pewni, że „ciche i nieustanne orędownictwo św. Siostry Faustyny daje gwarancję owocnej naszej posługi miłosierdzia”. 

Kaznodzieja przypomniał, że w czasie tamtej pamiętnej wizyty Jan Paweł II wypowiedział Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Apelował, by modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. - Bo tutaj Bożej dobroci zawierzamy losy świata i każdego człowieka, uwikłanego w grzechy i słabości. I ufnie błagamy o uleczenie ludzkiej słabości, przezwyciężenie zła, które pozbawia człowieka więzi z Bogiem i nadziei na prawdziwe szczęście. To tu mamy zadanie błagać o miłosierdzie Boże dla całego świata – podkreślał. 

- Dlatego zwracamy się dzisiaj do Ojca Świętego: „Święty Janie Pawle, dzisiaj, kiedy jesteśmy wdzięczni Bogu za dar tego świętego miejsca, za dar tego Sanktuarium, na progu nowego czasu, który nadchodzi, naznaczonego dramatami, niepewnością, ale i nadzieją, razem z Tobą i św. Siostrą Faustyną, pod czułą opieką Matki Miłosierdzia, podejmujemy Twój testament, zawarty w Akcie zawierzenia. Chcemy razem z całym światem na nowo odkryć Chrystusa w obliczu Ojca, który jest Bogiem wszelkiej pociechy, Bogiem bogatym w miłosierdzie. Bo tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście – zakończył homilię bp Zając.

 

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

 

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

 

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Oceń treść:
Źródło:
;