Imieniny: Teofila, Dionizego, Slawomira

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Pod oknem

Bp Jan Zając w Łagiewnikach: Spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia życie człowieka

biskup jan zając fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Tylko osobiste spotkanie z Jezusem otwiera człowieka na przyjęcie daru miłosierdzia, daru wyzwolenia z grzechu – mówił bp Jan Zając w czasie Mszy św. sprawowanej w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

 

– Jezus, mimo czasem zamkniętych i przerażonych serc, przychodzi do swoich bliskich i ogłasza pokój. To nie jest sen, złudzenie ani wymysł obolałych uczniów. Wypełniają się słowa Pańskie: Ja żyję! Nie lękajcie się! – mówił bp Jan Zając zaznaczając, że spotkanie ze Zmartwychwstałym jest poruszającym doświadczeniem, które wyrywa z lęku i niepokoju, budzi odwagę w wyznawaniu wiary i przynosi nadzieję dla świata i dla każdego człowieka. – Jezusowy pokój jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana – podkreślał honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

Biskup zwrócił uwagę, że z ust Jezusa w Wieczerniku wychodzi boskie tchnienie – Duch Święty, którego mocą są odpuszczane ludzkie grzechy. Sakrament pokuty przynosi człowiekowi wyzwolenie, obdarza wolnością ducha. Ale przyjęcie Bożych darów możliwe jest tylko w czasie osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Panem. – Musi się w nas dokonać wydarzenie, które miało miejsce w życiu Apostoła Tomasza. (…) Nam też nie wystarcza wiedza, że Bóg istnieje. (…) Przekonanie to będzie umocnione, jeśli własnymi rękami dotkniemy zmartwychwstałego ciała – podkreślał bp Jan Zając zaznaczając, że takie spotkanie przemienia życie człowieka, wyzwala z błędu, ciemności i zwątpienia.

– Tylko osobiste spotkanie z Jezusem otwiera człowieka na przyjęcie daru miłosierdzia, daru wyzwolenia z grzechu. Aby doświadczyć miłosierdzia muszą otworzyć się nasze serca na przebaczenia Boże – tylko w Bożym przebaczeniu znajdę radość, a w Jego miłosierdziu znajdę nadzieję – dodawał.

Odwołując się do obietnic Pana Jezusa zanotowanych w „Dzienniczku”, honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wskazał na warunki jakie należy spełnić, aby dusza mogła dostąpić zupełnego odpuszczenia win i kar. Wśród nich jest pełna ufność pokładana w Bogu, stan łaski uświęcającej otrzymany w spowiedzi, przyjęcie Jezusa do swojego serca poprzez dar Komunii św. – Owocem tej postawy jest całkowite oderwanie się od wszystkich grzechów, a także czynna miłość bliźniego – mówił biskup zaznaczając, że miłosierdzie należy okazywać dobrym czynem, życzliwym słowem i wytrwałą modlitwą. – Biedni, potrzebujący są dla nas szansą otrzymania miłosierdzia. Jezus zapewnia nas, że „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – podkreślił.

Źródło:
;