Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Pod oknem

Zapewne wielu z nas pozostaje jeszcze ciągle pod wrażeniem lektury Listu Apostolskiego Misericordia et Misera, który papież Franciszek wydał na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Ten List jest skierowanym do nas wszystkich wezwaniem, by czas Miłosierdzia nie skończył się z zamknięciem watykańskich Drzwi Świętych, lecz aby wszystko, co Kościół z nową mocą odkrył, zrozumiał i czego doświadczył (!) - stało się trwałym rysem jego myślenia i działania na nowo danym i zadanym Kościołowi jak talent, który się zachowuje jedynie na drodze.

 

Tym bardziej, że nie chodzi o sprawy drugo, czy trzeciorzędne, ale o to, co stanowi istotę Dobrej Nowiny (imię Boga brzmi Miłosierdzie) i zasadniczy wymiar tożsamości i misji Kościoła (jak Chrystus – i w Chrystusie – posłanego w związku z grzechem).

Podpowiadając możliwe formy pomnażania doświadczenia Jubileuszu, Franciszek pisze m. in.:

Sakrament Pojednania musi ponownie odnaleźć swoje centralne miejsce w życiu chrześcijańskim. Dlatego potrzebni są kapłani, którzy poświęcają swoje życie „posłudze jednania” (2 Kor 5, 18), tak aby wszyscy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej mocy przebaczenia, jako że nikomu szczerze skruszonemu nie zabrania się dostępu do miłości Ojca, który czeka jego powrotu.

Sprzyjającą okazją może być przeprowadzanie inicjatywy „24 godziny dla Pana” przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu, która jest już dobrze przyjmowana w diecezjach i jest przekonującym zaproszeniem duszpasterskim do głębokiego przeżycia sakramentu spowiedzi.

(List Apostolski Misericordia et Misera, nr 11)

W tym roku inicjatywa „24 godziny dla Pana” przypada na 24 - 25 marca. W przekonaniu, iż – tak, jak mówi Papież – zyskuje ona także u nas, w Kościele w Polsce, coraz więcej zrozumienia i uznania, przekazujemy do Waszych rąk polską wersję kolejnego – jak co roku przygotowanego na tę okazję przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji – „podręcznika”. Ta Niewielka książeczka, rzeczywiście nadaje się do tego, by być „pod - ręką” jako skondensowana, ale i wielowymiarowa, niebanalna pomoc zarówno w indywidualnym przeżyciu sakramentu pojednania i pokuty, jak i w jego przepowiadaniu i wspólnotowej celebracji.

Z przekonaniem zapraszam do lektury, i do współpromocji – nie tylko tej książeczki, ale przede wszystkim DOŚWIADCZENIA i WYDARZENIA, któremu ma ona posłużyć.

PROGRAM

Parafia św. Brata Alberta, os. Dywizjonu 303 63

Możliwość spowiedzi przez całą dobę

(W kościele)

20.00 - Liturgia pokutna - przewodniczy bp Grzegorz Ryś 

21.00 - Droga Krzyżowa i Celebracja Sakramentu pokuty 

22.00 - Msza święta z uwielbieniem pod przewodnictwem bp Grzegorza Rysia

- Uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do kaplicy MB

(W kaplicy)

24.00 - 2.00 - Czuwanie z Modlitwą różańcową (D.A. Na Mistrzejowicach)

2.00 - 4.00 - Czuwanie z Koronką do Miłosierdzia Bożego (D.A. Podaj Dalej)

4.00 - 6.00 - Czuwanie z Drogą Krzyżową (D.A. U Dobrego)

6.00 - 8.00 - Czuwanie modlitewne ( D. A Karmel)

8.00 - 10.00 - Czuwanie modlitewne (Odnowa w Duchu Świętym) 

9.00 - 10.00 - w konfesjonale będzie „Misjonarz Miłosierdzia" 

10.00 - 11.00 - Adoracja w ciszy

11.00 - 12.00 - Czuwanie modlitewne (Domowy Kościół)

12.00 - 14.00 - Anioł Pański, Różaniec i Czuwanie ze Słowem Bożym (D. A. U Brata)

14.00 - 15.00 - Adoracja w ciszy

15.00 - 16.30 - Koronka i Modlitwa uwielbienia z indywidualnym błogosławieństwem (D. A U Brata)

16.30 - Adoracja w ciszy 

18.00 - Nieszpory z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem (D. A U Brata)

Ok. 19.00 - wspólny wyjazd do Franciszkanów 

20.00 - Msza święta na zakończenie 24h w Bazylice Ojców Franciszkanów 

Po Mszy św. agapa w Auli bł. Jakuba 

 

Bazylika oo. Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5

Możliwość spowiedzi przez całą dobę

20.00 Nabożeństwo pokutne (przewodniczy Bp Damian Muskus) - po nabożeństwie wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy Męki Pańskiej.

21.00 DA Beczka 

22.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (prowadzi DA DAR)

23.00 DA Patmos

00.00 Modlitwa Uwielbienia (prowadzi FDA Mrowisko)

02.00 - 9.00 Adoracja w ciszy 

9.30 Celebracja słowa Bożego (prowadzi FDA Mrowisko)

11.00 Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie WAJ

12.00 - 15.00 Adoracja w ciszy 

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia (prowadzi FDA Mrowisko)

16.25 Zakończenie Adoracji

18.00 - 19.30 dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA

20.00 Eucharystia wieńcząca "24h dla Pana" (przewodniczy Bp Grzegorz Ryś)

 

Kościół św. Wojciecha, Rynek Główny

Możliwość spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą dobę,

20.00 Nabożeństwo pokutne

21.37 Eucharystia

23.00 - 24.00 dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA

15.15 Eucharystia

19.15 Różaniec

 

Parafia MB Różańcowej, ul. Nowosądecka 41

Możliwość spowiedzi przez całą dobę

19.00 Nabożeństwo pokutne (przewodniczy Bp Jan Zając)

20.30 rozpoczęcie sakramentu Pokuty i Pojednania, możliwość spowiedzi generalnej i skorzystania z posługi MISJONARZA MIŁOSIERDZIA

22.00 fragment ewangelii z rozważaniem

23.00 Droga Krzyżowa

24.00 Eucharystia

2.00 fragment Ewangelii z rozważaniem

2.30 Różaniec: część bolesna

3.00 fragment ewangelii z rozważaniem

3.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia

4.00 fragment ewangelii z rozważaniem

4.30 Litania do Bożego Miłosierdzia

5.00 fragment ewangelii z rozważaniem

5.30 Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

6.00 fragment ewangelii z rozważaniem

6.30 Godzinki o Męce Pana Jezusa

7.00 Eucharystia

8.00, 9.00 fragment ewangelii z rozważaniem

9.00 - 10.30 dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA

10.00, 11.00 fragment ewangelii z rozważaniem

12.00 Anioł Pański i Eucharystia

13.00, 14.00 fragment ewangelii z rozważaniem

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 fragment ewangelii z rozważaniem

17.00 Uroczyste Nieszpory i zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu

20.00 Eucharystia wieńcząca "24h dla Pana" (Bazylika oo. Franciszkanów, przewodniczy Bp Grzegorz Ryś)

 

Kościół NMP z Lourdes, ul. Misjonarska 37

Możliwość spowiedzi przez całą dobę

19.30 Eucharystia (przewodniczy Abp Marek Jędraszewski) 

20.45 Droga Krzyżowa (prowadzi DA Na Miasteczku)

21.45-22.30 Adoracja w ciszy 

22.30-23.30 Modlitwa śpiewem (DA Skałka)

23.30-0.30 Modlitwa śpiewem (prowadzi DA U Szczepana) 

0.30-1.00 Adoracja w ciszy

1.00-2.00 Modlitwa śpiewem i medytacja (prowadzi DA św. Anna) dyżur MISJONARZA MIŁOSIERDZIA

2.00-3.00 Adoracja w ciszy

3.00-4.00 Modlitwa śpiewem (prowadzi DA Na Miasteczku)

4.00-6.00 Adoracja w ciszy

6.00-9.00 Eucharystia (co godzinę)

10.00-12.00 Modlitwa śpiewem i medytacja (prowadzi DA Na Miasteczku)

12.00 -13.00 Adoracja w ciszy

13.00-14.00 Modlitwa śpiewem (prowadzi DA U Szczepana)

14.00-15.00 Adoracja w ciszy

15.00 Eucharystia

15.30-18.00 Adoracja w ciszy

20.00 Eucharystia wieńcząca "24h dla Pana" (Bazylika oo. Franciszkanów, przewodniczy Bp Grzegorz Ryś)

Oceń treść:
Źródło:
;