Imieniny: Blazeja, Saturnina

Wydarzenia: Święto Straży Ochrony Kolei

Nauczanie

Burmistrzowie i Papież wobec niewolnictwa i zmian klimatu

 fot. Roman Catholic Archdiocese of Boston / flickr.com

W Watykanie są jeszcze obecni burmistrzowie różnych miast świata. Na sympozjum zorganizowanym przez Papieską Akademię Nauk podjęli oni ekologiczne, społeczne i ekonomiczne wyzwania, stojące zwłaszcza przed wielkimi metropoliami. Obrady te stanowią kontynuację spotkania poświęconego dwóm szczególnym aspektom tych wyzwań, mianowicie współczesnym formom niewolnictwa i negatywnym wpływom ludzkiej działalności na klimat.

 

We wtorek późnym popołudniem z burmistrzami spotkał się Papież. W improwizowanym przemówieniu mówił im o swojej najnowszej encyklice jako dokumencie nie tyle ekologicznym, co właśnie społecznym. Podpisał też razem z nimi wspólną deklarację, zatytułowaną: „Współczesne niewolnictwo i zmiany klimatyczne – zaangażowanie miast”. Pod jej hiszpańską wersją napisał w swym ojczystym języku: „Jestem wdzięczny za tę deklarację. Pragnę, by sprawiła ona wiele dobrego – Franciszek”.

„Zmiany klimatyczne powodowane przez człowieka są rzeczywistością naukowo stwierdzoną i moralnym zobowiązaniem dla ludzkości – czytamy w dokumencie podpisanym przez Ojca Świętego i burmistrzów. – W tym podstawowym zakresie moralnym miasta odgrywają kluczową rolę”. W deklaracji przypomniano, że ubodzy i wykluczeni, choć tylko w minimalnym stopniu wpływają na klimat, są najbardziej narażeni na jego zakłócenia wywołane przez człowieka, takie jak susze, podnoszenie się poziomu morza, fale ocieplenia. W tej kwestii burmistrzowie zwracają uwagę, że planowany pod koniec tego roku szczyt klimatyczny w Paryżu może być ostatnią już okazją do wynegocjowania porozumień, które utrzymałyby ocieplenie globalne poniżej 2° C.

Watykańska deklaracja burmistrzów z całego świata nie oddziela kwestii ekologicznych od społecznych. Podkreśla się w niej, że troskę o klimat trzeba łączyć z walką z ubóstwem oraz zapewnieniem powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, kwalifikowanej edukacji czy wody pitnej. „Równocześnie zobowiązujemy się, by położyć kres nadużyciom, wyzyskowi, handlowi ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa – piszą sygnatariusze dokumentu. – Te zbrodnie przeciw ludzkości obejmują także przymusową pracę, prostytucję, handel ludzkimi organami” – przypomniano w podpisanej deklaracji.

Źródło:
;