Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Pod oknem

By utrwalać dziedzictwo św. Jana Pawła II

 fot. Łukasz Kaczyński Kard. Dziwisz konsekruje ołtarz świątyni Sanktuarium św. Jana Pawła II.

16 października w Krakowie odbyła się uroczysta konsekracja świątyni Sanktuarium św. Jana Pawła II. "To miejsce jest związane z ważnym etapem życia Karola Wojtyły, jego ciężkiej pracy w zakładach Solvay w czasie wojny. Chcemy utrwalać pamięć o jego wyjątkowej osobie, która nadal przemawia, inspiruje, stanowi punkt odniesienia dla wielu ludzi na całym świecie" - mówił do przybyłych w homilii kard. Stanisław Dziwisz.

Hierarcha podkreślił na wstępie, że wdzięczność wobec papieża Polaka przyjmuje różne formy - od dokumentacji jego nauczania, poprzez liczne inicjatywy charytatywne do nadawania placówkom jego imienia. "W ten fenomen w sposób szczególny wpisuje się Centrum Jana Pawła II ‘Nie lękajcie się!’, którego sercem jest konsekrowane dziś Sanktuarium" – stwierdził.

Metropolita krakowski uznał, że dzisiejsza konsekracja wpisuje się też w wydarzenia roku 2016. Wymienił tutaj 1050. rocznicę Chrztu Polski i przypomniał słowa Jana Pawła II o tym, że Kościół przyniósł Polsce Chrystusa jako klucz do zrozumienia rzeczywistości jaką jest człowiek.

"Myśląc o naszych polskich sprawach, o toczących się debatach i sporach, dotykających problemu życia i godności człowieka, zwłaszcza bezbronnego człowieka, warto postawić pytanie: kim jest dzisiaj Chrystus dla synów i córek naszej ziemi?" – uwrażliwiał. Dodał, że nadal konieczna jest ewangelizacja, która ma kształtować umysły i serca przyszłych pokoleń Polaków.

Mówił także o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia i wskazał, że na ten wielki przymiot Boga cały pontyfikat wskazywał Jan Paweł II. "Nie mogło być inaczej w wypadku Papieża pochodzącego z Krakowa, z miasta, z którego rozległo się wołanie o miłosierdzie i z którego iskra miłosierdzia miała zapalić płomienie miłosierdzia na całym świecie" – powiedział.

Kard. Dziwisz przypomniał również Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce – jak podkreślił poruszyły one serca milionów ludzi, którzy doświadczyli jak fascynująca może być Ewangelia, przekraczająca bariery ras, kultur i języków. "Trzeba nam stale powracać do tego doświadczenia, by kształtowało ono naszą codzienność, ożywiało nasze rodziny i wspólnoty, nasze życie osobiste i społeczne. Będzie to najpiękniejszy i trwały owoc Światowego Dnia Młodzieży i zasiewu wiary, jakim był pontyfikat Jana Pawła II" – apelował.

Odnosząc się do odczytanej liturgii słowa, wskazał, że Kościół stanowią grzeszni ludzie, ale wierzący w Jezusa Chrystusa i umacniani Jego świętością. Stwierdził, że konsekracja kościoła to szczególny akt, wieńczący lata planowania i jego budowania. "Staje się on domem Bożym (...) Tutaj ziemia spotyka się z niebem. Tutaj doczesność spotyka się z wiecznością. Tutaj człowiek spotyka się ze swoim Stwórcą i Zbawicielem" – powiedział.

Kard. Dziwisz zaznaczył, że zarówno świątynia, jak i całe sanktuarium ma być miejscem szczególnej pamięci o Janie Pawle II. "W tym Sanktuarium i w Centrum pragniemy zapisać i utrwalić dziedzictwo ducha, które nam zostawił, aby służyło następnym pokoleniom. Jest to nasz przywilej, ale również obowiązek i wyraz wdzięczności za pontyfikat świętego Papieża przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej" – wezwał.

Metropolita podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie konsekrowanej świątyni – od architektów, budowniczych i ofiarodawców poprzez parafian, wspólnoty zakonne i władze lokalne i samorządowe, aż do kapłanów, zwłaszcza ks. kustosza Jana Kabzińskiego.

"Dziękujemy Ci, Boże, za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za to ukończone dzieło. Niech z tej świątyni i z głębi naszych serc wznosi się do Ciebie nieustanny hymn uwielbienia Twego Boskiego Majestatu" – powiedział hierarcha na zakończenie homilii.

Po niej nastąpił obrządek konsekracji świątyni – na początku kard. Dziwisz umieścił w ołtarzu relikwie św. Stanisława. Następnie odbyła się konsekracja ołtarza eucharystycznego olejem, której dokonał kard. Dziwisz oraz poświęcenie ścian kościoła przez biskupów pomocniczych. Na ścianach umieszczono również zacheuszki, które będę przypominać o konsekracji świątyni. W czasie Mszy św. poświęcone zostały także nowe organy kościoła.

Jak podkreślił ks. prałat Jan Kabziński, kustosz sanktuarium na Białych Morzach poświęcona dzisiaj świątynia to serce Sanktuarium i Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”. “Tu spotykamy się z Janem Pawłem II, który prowadzi nas do Boga miłosiernego. Konsekracja kościoła to przekazanie go Panu Bogu na własność. Nie da się ukryć, że od samego początku czujemy tu wielką opiekę Pana Boga na tym santkuarium” – powiedział.

“Nie mogło nas tutaj zabraknąć. Jan Paweł II zawsze był nam bliski – zarówno, gdy był pasterzem Kościoła krakowskiego, jak i kiedy był już w Rzymie. To był nasz wielki przyjaciel. A dziś przecież następuje poświęcenie świątyni sanktuarium, które przecież nazywa się jego domem” – przyznała pani Anna z Krakowa. “To długo oczekiwana chwila – przez te wszystkie lata czekaliśmy na ofiarowanie Panu Bogu tej świątyni. To wydarzenie jest niewątpliwie najważniejszym momentem w historii tego miejsca” – dodał Piotr Sionko z Centrum Jana Pawła II.

Źródło:
;