Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Solidarność

Caritas Polska wraz ze Strażą Miejską pomaga bezdomnym

 fot. Caritas Polska

Według przybliżonych szacunków Straży Miejskiej poza zasięgiem zorganizowanej pomocy przebywa na terenie Warszawy co najmniej 1500 bezdomnych.

 

Z myślą o nich i w porozumieniu ze Strażą Miejską Caritas Polska od 18 listopada 2015 r. do 15 lutego 2016 r. prowadzi akcję „Trochę ciepła dla bezdomnego”. Podczas akcji Caritas Polska poprzez portal www.pomagam.caritas.pl będzie zbierać fundusze na zakup śpiworów i kubków termicznych dla bezdomnych przebywających w trudno dostępnych miejscach, których lokalizacja jest znana patrolom Straży Miejskiej. Koszt takiego kompletu – ciepły śpiwór i kubek termiczny na gorącą zupę lub herbatę – to 60 zł. Zakupione z zebranych funduszy śpiwory i kubki patrole Straży Miejskiej będą rozwoziły sukcesywnie potrzebującym. Według szacunków Straży Miejskiej w Warszawie zapotrzebowanie wynosi ok. 200 kompletów. Strażnicy miejscy w przekazywanych kubkach termicznych będą dostarczać osobom bezdomnym ciepłą zupę ze stołówek: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, przy ul. Lubelskiej oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, „Tylko z darów miłosierdzia”, przy ul. Żytniej.

Według danych Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, poziom skrajnego ubóstwa w Polsce wzrósł w ciągu ostatnich lat z pięciu do siedmiu procent. Co jest najbardziej bulwersujące, problem skrajnego ubóstwa dotyczy również najsłabszych i wchodzących dopiero w życie. Już 700 tys. dzieci żyje poniżej przeciętnego poziomu biedy w Polsce.

Bezdomność rzadko jest wyborem. Jest dotkliwym brakiem domu, normalnych więzi międzyludzkich i nadziei, coraz bardziej brakiem zdrowia, a w okresie jesienno-zimowym po prostu ciepła, w którym można przeżyć kolejną noc a potem dzień. W tym okresie ludzie żyjący poza minimalnymi standardami życia, w zimnie, zaniedbaniu i samotności, szczególnie potrzebują naszej pomocy.

Zwróćmy uwagę na osoby samotne i niedożywione, na bezdomnych w miejscach publicznych, ale także przebywających w znanych „tymczasowych schroniskach” – altankach na działkach, pustostanach, piwnicach, stacjach transformatorowych, klatkach schodowych etc. Nasza czujność i pomoc może uratować życie niejednej osobie. Także w tym roku Caritas apeluje o zainteresowanie losem tych osób, które sobie nie radzą w życiu, albo przez różne koleje życia znalazły się poza jego marginesem.

Akcję można wspomóc poprzez wpłaty na konto Caritas z dopiskiem: Trochę ciepła  nr konta PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, Bank PKO BP S.A. oraz poprzez serwis www.pomagam.caritas.pl.

;