Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Centralne nabożeństwo na zakończenie obchodów 500-lecia Reformacji

 fot. Fotolia.com

W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odprawione zostało centralne nabożeństwo na zakończenie polskich obchodów 500-lecia Reformacji. Liturgii przewodniczył zwierzchnik ewangelickiej diecezji katowickiej bp Marian Niemiec, który podkreślił, że wyznawcy luteranizmu mają „powód do dziękczynienia i radowania, bo po raz pierwszy upamiętnienie reformacji odbywa się w epoce ekumenizmu”.

 

W nabożeństwie wzięli udział Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, przedstawiciele władz państwowych, duchowni Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz kościół protestanckich i prawosławnego.

Nabożeństwo w kościele ewangelickim było sprawowane według protestanckiej liturgii. Przyświecało mu hasło zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła do Koryntian: „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. Do tych słów odniósł się bp Marian Niemiec witając wszystkich zebranych. – Chcemy doświadczyć wspólnoty z Panem, poprzez doświadczenie wspólnoty z braćmi – mówił.

Fragment z Listu do Rzymian „nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej” stał się tematem przewodnim kazania wygłoszonego przez bp Adriana Korczago. – Ewangelicy wyrażają dzisiaj wdzięczność za odnowę Kościoła – mówił. Kaznodzieja podziękował za inicjatywy, które miały miejsce w związku z 500-lecieć reformacji. Wśród nich wymienił obecność papieża Franciszka w szwedzkim Lund.

Odnosząc się do sprawowanego Centralnego Nabożeństwa Reformacyjnego zauważył, że „jeszcze kilkanaście lat temu nie marzyliśmy o takim spotkaniu”. - Boża moc spowodowała, że możemy się tu spotkać – kończył kazanie bp Korczago.

W czasie nabożeństwa głos zabrał także abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Hierarcha dał świadectwo dobrej współpracy i braterskich relacji między Kościołem Rzymsko-Katolickim a Ewangelickim zarówno wśród wiernych, jak i duchownych. – Gorszący stan podziału nie powinien trwać. Naszym wspólnym zadaniem jest metanoia - przemiana sposobu myślenia dla budowania jedności: modlitwą, współdziałaniem i siłą chrześcijańskiego świadectwa. W tym dziele wspiera nas sam Jezus, który wstawia się za nami u Ojca jako pośrednik i prosi Go o jedność dla swoich uczniów, „aby świat uwierzył” - mówił abp Skworc.

Uczestnicy nabożeństwa, niezależnie od przynależności konfesyjnej, wspólnie odmówili nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary oraz „Modlitwę Pańską”. 

Oceń treść:
;