Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Wydarzenia:

Felietony

Człowiek darów duchowych - 81. rocznica śmierci Karola Wojtyły seniora

 Karol Wojtyła senior z synem

Kiedy Karol Wojtyła, Lolek, ma 9 lat umiera jego mama, trzy lata później starszy brat Edmund. W wieku 12 lat mały Karol, przyszły papież Jan Paweł II, zostaje sam z ojcem…

 

Niewątpliwie rola Pani Emilii Wojtyłowej - mamy Karola, w wychowaniu synów była ogromna, o czym niejednokrotnie wspominał sam Ojciec święty, niemniej w okres dojrzewania i dorosłości wprowadzał go już tylko ojciec.

Karol Wojtyła senior, tata przyszłego papieża umiera 18 lutego 1941 roku. Kiedy tego dnia jego syn Karol wraca do domu na Tynieckiej, zastaje ojca nieżywego. Jego rozpacz jest ogromna…

Kim był człowiek, który tak wspaniale ukształtował swojego syna? Który wychował  t a k i e g o  syna? Jaką miał osobowość? Jakimi kierował się wartościami? Co było dla niego najważniejsze?
Odpowiedź na ostatnie pytanie staje się prologiem wszystkiego. Wiara.

Zaraz po śmierci żony, Karol Wojtyła senior  zabrał swoich synów do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby stanęli przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Odtąd to Ona będzie ich Matką. Kardynał Stanisław Dziwisz wielokrotnie wspominał, że: Ojciec Święty przez całe życie to pamiętał (…) stanowiło to dla niego ważne doświadczenie.

Rodzina Wojtyłów wywodziła się z miejscowości Czaniec niedaleko Kęt, w południowej Polsce. Najstarsze wzmianki w księgach parafialnych sięgają XVIII wieku. Przodkowie zajmowali się głównie rolnictwem . Ojciec przyszłego papieża , Karol Wojtyła senior urodzony18 lipca1879 roku w Lipniku, powiat Biała, był zawodowym urzędnikiem wojskowym. (…). Po 18 latach służby wojskowej otrzymał stopień oficerski. (…).Wcześniej ukończył w Białej niemiecką szkołę ludową, trzy klasy gimnazjum państwowego w sąsiednim Bielsku oraz terminował w zakładzie krawieckim.  (Od młodości do świętości – życie Karola Wojtyły, Kraków 2020, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie).

Ks. Robert Nęcek, w swej najnowszej publikacji „Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice wielkiego papieża”, która ukazała się w 2022 roku, opisuje Karola Wojtyłę seniora jako oficera czułego i zdyscyplinowanego: W procesie wychowawczym – po śmierci Emilii – potrafił sprostać zadaniu ojca. Umiał wyważyć między wolnością a dyscypliną. Dalej czytamy, że w orzeczeniu Komendanta, majora Ostrowskiego z 22 czerwca 1920 roku znalazł się następujący opis urzędnika wojskowego Wojtyły: charakter ustalony, silny, męski, usposobienie łagodne, temperament żywy. Skromny, poważny, taktowny, obcuje w kołach sfery urzędniczej, poza tym żyje tylko w gronie swej rodziny. Moralność jego nieposzlakowana(…).

Koleżanka Karola z wadowickiego teatru - Halina Królikowska zapamiętała ojca przyszłego papieża także jako wzorowego gospodarza domu, który zajmował się praktycznie wszystkim by jego syn mógł poświęcić się nauce i praktykom religijnym. Ojciec gotował, prowadził gospodarstwo, był też krawcem. Natomiast przez szkolnych kolegów Lolka – bo tak nazywano Karola, jego ojciec postrzegany był jako wymagający ale niezwykle dobry człowiek. Eugeniusz Mróz wspominał: poświęcił synowi wszystkie swe siły (…). Postawa tego skromnego, dzielnego ojca była wzorem szlachetności i obowiązkowości, wzorem również dla nas - kolegów jego syna.

Po latach Ojciec Święty do obrazu swojego ojca dodał jeszcze inne, intelektualne  treści: Do tradycji czytania książek wdrażał mnie mój ojciec. Siadał obok mnie i czytał mi całego Sienkiewicza i innych pisarzy polskich(…) nie przestawał zachęcać mnie do poznawania najbardziej wartościowej literatury. Nigdy też nie stawał na przeszkodzie mojemu zainteresowaniu teatrem.

Jakim więc był Karol Wojtyła senior, ojciec Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II?

Chyba najlepszego podsumowania dokonał  jego własny syn, kiedy będąc już papieżem  w 1979 roku podczas przemówienia do młodzieży akademickiej przed kościołem św. Anny w Warszawie powiedział: tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha świętego – tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z (…) polską młodzieżą akademicką: o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, (…) o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności (…), wreszcie o dar bojaźni Bożej (…). Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni.

Wróćmy więc do … początku. Do Początku. Do fundamentu, na którym kształtowało się całe życie Karola Wojtyły seniora, a później Jego syna – przyszłego papieża Jana Pawła II.

W niezwykle ciepłej i osobistej książce „Dar i Tajemnica” Ojciec Święty napisał: Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium.

11 marca 2020 roku ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski ogłosił decyzję o rozpoczęciu procesów kanonizacyjnych rodziców Jana Pawła II. Oświadczył, że po otrzymaniu pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu Polski w październiku 2019 r. i otrzymaniu zgody Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie, archidiecezja rozpoczęła proces kanonizacyjny, którego pierwszym celem jest beatyfikacja.


Opracowanie: Dorota Boczkowska-Molenda

Bibliografia:
Ks. Robert Nęcek, „Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice wielkiego papieża”, Ars Arti, Kraków 2022 r.
Jan Paweł II, „Dar i tajemnica”, WAM 1996 r.
Od młodości do świętości – życie Karola Wojtyły, Kraków 2020, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

;