Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Dialog

Dialog teologiczny i dialog miłości z prawosławnymi

 fot. YouTube.com

Aktualny stan dialogu katolicko-prawosławnego przedstawił na łamach L’Osservatore Romano z 20 stycznia podsekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Artykuł opublikowano w związku z trwającym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

Ks. Andrea Palmieri przypomina, że we wrześniu ub. r. zebrała się po raz pierwszy od prawie czterech lat sesja plenarna Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego obu Kościołów. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich Cerkwi prawosławnych z wyjątkiem bułgarskiej. Odbyła się ona w Jordanii, kraju goszczącym setki tysięcy uchodźców z Iraku i Syrii. Niestety nie udało się tam ogłosić przygotowanego już dokumentu o synodalności i prymacie w Kościele, bo prawosławni zgłosili jeszcze zastrzeżenia. Tekst odesłano do komitetu koordynacyjnego, który ma się zebrać w tym roku. Wtedy też ustali się datę następnej sesji plenarnej Komisji, przy czym trzeba uwzględnić fakt, że na przyszły rok został zwołany wielki synod wszechprawosławny.

„Pomocą w przezwyciężaniu trudności napotykanych w dialogu teologicznym jest nasilający się dialog miłości” – podkreśla podsekretarz watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu. Dobrym tego przykładem są aż trzy ubiegłoroczne spotkania Papieża z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Pierwsze miało miejsce w Jerozolimie podczas pielgrzymki Franciszka do Ziemi Świętej, drugie w Watykanie przy okazji modlitwy o pokój w obecności prezydentów Izraela i Palestyny, a trzecie w Stambule w związku z papieską podróżą do Turcji.

Źródło:
;