Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Wspomnienia

Diecezja tarnowska dziękuje za beatyfikację Jana Pawła II

Rodziny diecezji tarnowskiej spotkały się w niedzielę, 19 czerwca w Starym Sączu. Przy papieskim ołtarzu dziękowano za beatyfikację Jana Pawła II. Mszy św. na papieskim ołtarzu przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. W homilii powiedział, że rodzina Bogiem silna to nie jest puste hasło, ale precyzyjny życiowy program.

 

„Małżeństwo i rodzina są najcenniejszym dobrem wspólnym każdego narodu i społeczeństwa. Przyszłość idzie przez rodzinę, także przyszłość naszej Ojczyzny. Trzeba więc strzec rodziny, bronić ją przed niebezpieczeństwami. Szczególnie należy dbać o ustanowienie praw mądrych, które szanują naturę małżeństwa i rodziny, które tych instytucji nie niszczą, a wspomagają. W tej dziedzinie nikomu nie wolno eksperymentować, pod wpływem mody czy doraźnych korzyści wyborczych, gdyż eksperymentuje się na żywej tkance narodu i społeczeństwa” – powiedział kardynał Ryłko.

Mówiąc o tym, że dziś słowo miłość jest nadużywane i zniekształcane, kardynał wskazywał, że małżonkowie chrześcijańscy powinni dawać czytelne świadectwo miłości wiernej, nierozerwalnej, miłości aż do końca. Kardynał zachęcał rodziny do dawania świadectwa Ewangelii życia, poprzez angażowanie się w obronę życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

Kardynał Ryłko mówił też w homilii, że rodzina jest Kościołem domowym, a także szkołą świętości dla małżonków i dzieci. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich przypomniał, że bł. Jan Paweł II był apostołem Ewangelii rodziny. „Troska o małżeństwa i rodziny była jego pasterską pasją… Zachęcał wszystkich, by naprawdę kochać rodzinę” – przypomniał gość z Watykanu.

Na początku uroczystości ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Wiktor Skworc przypomniał, że Jan Paweł II był w Starym Sączu 12 lat temu i kanonizował bł. Kingę. Wskazywał, że apostolska posługa Jana Pawła II to pisany życiem testament, do którego trzeba wracać.

„W tym miejscu będzie dalej trwała modlitwa o kanonizację bł. Jana Pawła Wielkiego i poznawanie jego osoby i nauki w oparciu o Dom Pielgrzyma Opoka” – powiedział bp Skworc.

W dniu jubileuszu rodzin diecezji tarnowskiej z okazji 225. rocznicy powstania diecezji, biskup ordynariusz podkreślił, że rodzina we współczesnym świece narażona jest na coraz to nowe zagrożenia i ryzykowne eksperymenty. „Konieczne jest zatem obejmowanie rodziny ochroną prawną. Przypominał o tym wielokrotnie bł. Jan Paweł II. Nie mniej ważna jest wspólnotowa modlitwa rodzinna, do której zachęcam. Pamiętajcie, rodzina, która się wspólnie modli, jest nie do pokonania” – powiedział bp Skworc.

Ordynariusz diecezji mówił też, że zjawiskiem uderzającym w rodzinę jest bezrobocie i ubóstwo. Hierarcha przypomniał, że w skierowanym niedawno do premiera liście, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przypomina, że Polska jest krajem, w którym stopień ubóstwa dzieci jest najwyższy w Unii Europejskiej. Biskup podkreślił też, że niszczony jest także podstawowy system wsparcia dzieci z rodzin ubogich – system świadczeń rodzinnych. Od 2004 r. nie jest waloryzowana kwota uprawniająca do zasiłku rodzinnego i związanych z nim dodatków.

„Upominamy się o pilne podwyższenie progu uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz powiązanie go z minimalnym wynagrodzeniem. Trzeba rozwiązań strukturalnych, systemowych, wtedy rodzina sobie poradzi i nie będzie potrzebowała od rządu, za pieniądze podatników, zapowiadanych a kłopotliwych 'prezentów' choćby w postaci laptopów” – powiedział ordynariusz diecezji.

Biskup Skworc wskazywał także na zjawisko migracji za pracą. Prosił parafie emigrantów, aby indywidualny czy grupowy wyjazd wiernych za granicę poprzedziła modlitwa, Msza św. czy nabożeństwo z udzieleniem błogosławieństwa. Biskup zaapelował także, by parafie żywo pielęgnowały więź z osobami, które wyjechały za granicę.

„Zachęcam wspólnoty parafialne, aby to wsparcie czynić coraz bardziej efektywnym poprzez tworzenie struktur modlitewnych kręgów rodzin osób pracujących za granicą” – zaapelował ordynariusz diecezji tarnowskiej.

Biskup wskazując, że w polskim Sejmie złożono obywatelski projekt broniący życia od poczęcia, wyraził nadzieję, że parlamentarzyści – tarnowscy i sądeccy - nie zlekceważą tego głosu.

„Będziemy pilnie obserwować jak będą głosować, dlatego proszę was o modlitwę za naszych parlamentarzystów, aby słuchali bł. Jana Pawła II i św. Maksymiliana Kolbe, obrońców życia, aby słuchali głosu sumienia, aby wreszcie słuchali swoich wyborców” – powiedział bp Skworc.

Na zakończenie uroczystości odczytano treść listu do Ojca Świętego Benedykta XVI. Było to zapewnienie o modlitwie za papieża i podziękowanie za beatyfikację Jana Pawła II.

W Starym Sączu, trzy parafie: w Rajbrocie, Nowym Sączu i Słopnicach otrzymały relikwie bł. Jana Pawła II. Przekazano je także Diecezjalnemu Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu i siostrom klaryskom.

Podczas uroczystości biskup tarnowski posłał też neoprezbiterów na pierwsze parafie. Wręczono także medale diecezjalne „Dei Regno Servire” sześciu rodzinom, które m.in. opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, stworzyły rodziny adopcyjne i zastępcze.

Wspólne świętowanie to także festyn rodzinny organizowany tradycyjnie już przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II ze Starego Sącza. Zaplanowano wiele atrakcji, występy zespołów religijnych i folklorystycznych, pokaz mody staropolskiej, degustacje potraw regionalnych oraz występ Kabaretu OT.TO.

Źródło:
;