Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński

W niedzielę 14 stycznia, miała miejsce kolejna Ewangelizacja na Barce. "Dobre pragnienia, które w sobie nosimy dają nam skrzydła. Tam, gdzie nie możemy dotrzeć osobiście, docierajmy na skrzydłach pragnienia" - mówiła do zgromadzonych s. Monika Cecot SAC.

Taką postawę uzasadniła, wskazując za wzór założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Wincentego Pallottiego. "Pragnienia stały się dla niego drogą do świętości. On je rozeznawał w świetle Bożego słowa. Poznawał je także przez kierownictwo duchowe, spowiedź oraz wszystkie te praktyki, które są dostępne również dla nas" - opisała.

Pallotynka zwróciła przy tym uwagę na czytania z dnia, w których Pan Jezus zwraca się do apostołów słowami: "Chodźcie i zobaczcie". "Zapragnij, spróbuj, a zobaczysz, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował tym, którzy chcą pojść i pragną Go poznawać głębiej. Tym, którzy chcą iść do drugiego człowieka i razem otwierać się na Boże dary" - tłumaczyła.

Dodała, że Pallotti uczy też jak przyjmować wszystko, co otrzymuje się od Boga. "Przyjąć dar życia, dar tego, kim jestem i jak doświadczam Boga w mojej życiowej historii. To właśnie odkrycie tego, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga rodzi prawdziwe apostolstwo i odwagę do głoszenia Chrystusa innym" - podkreśliła.

Zaznaczyła jednak, że otwarcie się na Bożą miłość wymaga ciągłego wzrostu poprzez zadawanie właściwych pytań. "Tak czynił też Wincenty. Był człowiekiem, który nieustannie pytał o to jak znaleźć człowieka i miał przy tym ogromną pasję do poznawania Boga. Cały czas jak najlepiej chciał z miłością Pana Boga docierać do człowieka" - mówiła.

Zakonnica uznała, że ewangelizacja będzie potrzebna do momentu, kiedy każdy odkryje i doświadczy prawdziwej miłości, zarówno tej Boskiej, jak i wywodzącej się z niej, ludzkiej.

"Mamy głosić Boga ludziom, z którymi żyjemy, pracujemy i spotykamy się na co dzień. Albo także tym, do których nam nieraz bardzo daleko. I dzielić się z nimi wszystkimi darem bezwarunkowej miłości Boga, która potrafi odmieniać serce człowieka" - zakończyła swoje wystąpienie s. Cecot.

Styczniowe spotkanie na statku "Aquarius" zakończyła modlitwa uwielbienia. Ewangelizację na Barce przygotowują: Krakowska Żegluga Pasażerska, wspólnota namARKA oraz Fundacja nowohuckie.PL i Radio Pallotti.FM.

Oceń treść:
Źródło:
;