Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Wydarzenia: Światowy Dzień Bez Samochodu

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński

Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną na Wawelu przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W wygłoszonej homilii metropolita krakowski wskazywał, że darem Zmartwychwstałego dla ludzi jest Kościół – i dobro to trzeba chronić.

Kard. Dziwisz zaznaczył na wstępie, że głoszenie historii Jezusa, zwłaszcza podstawowej prawdy o Jego zmartwychwstaniu, jest istotną misją wiernych. „My, Jego uczniowie, głosimy dziś światu, że nasz Pan żyje, że jest Królem wszechświata, a my dzięki Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu zmierzamy do Jego odwiecznego królestwa życia i miłości” – mówił.

Purpurat podkreślił, że historia Jezusa towarzyszy Polakom już od 1050 lat. „Pomimo wszystkich naszych słabości i niewierności, naszą polską tożsamość kształtowała i nadal kształtuje Ewangelia jako fundament naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego, jako zbiór wartości pomagających nam żyć mądrze, sprawiedliwie i sensownie” – wskazał.

Metropolita dużo mówił o wielkiej roli Kościoła – jednoczącego i łączącego ponad różne narodowości i obyczaje kulturowe. „To przecież Kościół – pomimo napięć i konfliktów panujących w świecie – wnosi ogromny wkład w umacnianie harmonijnego życia narodów, w braterstwo ludów, w poszanowanie godności człowieka” – ocenił.

W tej perspektywie uwrażliwiał, że Kościół należy chronić jako dobro pochodzące od Zmartwychwstałego i dodał, że jest to głównym zadaniem ludzi przyznających się do Chrystusa. „Kościół jest darem zmartwychwstałego Pana dla podzielonego przez grzech świata (…) Zdajemy sobie sprawę, że każdy nasz grzech osłabia Kościół, a każdy nasz dobry czyn, każde nasze świadectwo miłości i świętości przemawia najlepiej do tych, którzy Chrystusa nie znają, albo znają Go w niewystarczającym stopniu” – tłumaczył.

„Tylko ono, tylko miłosierdzie zdolne jest otworzyć zamknięte serca, przerwać krąg uprzedzeń, niechęci i otwartej wrogości. Darem zmartwychwstałego Pana jest właśnie pokój” – powiedział również, przypominając o trwającym Roku Miłosierdzia. „Niech Zmartwychwstały swoją obecnością opromienia nasze codzienne życie, niech nadaje sens wszystkim naszym trudom i pracom, naszym marzeniom i nadziejom” – zakończył kard. Dziwisz.

Po Wielkanocnej Eucharystii w skarbcu Katedry Wawelskiej odbyła się krótka uroczystość uhonorowania dwóch dzwonników wawelskich. Andrzej Biborski i Bartosz Marjankowski otrzymali z rąk kard. Dziwisza za ponad 20-letnią i regularną posługę Złotą Odznakę Dzwonnik Zygmunta.

Źródło:
;