Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Polska

Dr Cichocki o aktualnym stanie polskiej psychiatrii: Jeśli nie wprowadzimy profilaktyki, to możemy myśleć tylko o redukcji szkód

doktor Łukasz cichocki fot. akademiabioetyki.pl

– Powinniśmy się solidnie zastanowić, jakie zmiany kulturowe i cywilizacyjne zachodzą w naszym społeczeństwie, które szkodzą naszym dzieciom, bo jeśli na nie nie odpowiemy, nie wprowadzimy profilaktyki, to możemy myśleć tylko o redukcji szkód – zwraca uwagę dr n. med. Łukasz Cichocki, psychiatra i psychoterapeuta, którego wykład o aktualnym stanie polskiej psychiatrii wygłoszony w ramach drugiej edycji Wiosennej Szkoły Bioetyki został opublikowany na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki w serwisie YouTube.

 

Dr n. med. Łukasz Cichocki zwrócił uwagę, że przez wiele lat polskie lecznictwo psychiatryczne nie miało spójnego systemu. Ponadto finansowane było na zasadzie „fee for service”, czyli za wyświadczoną usługę – np. za wizytę w poradni albo dobę pobytu w szpitalu. – Ten system był rozdrobniony, źle zorganizowany na poziomie płatnika i niesprawiedliwy w kontekście dostępu do usług – mówi psychiatra i psychoterapeuta.

Istotne zmiany zostały wprowadzone w 2018 roku, gdy zaczęto tworzyć Centra Zdrowia Psychicznego (CZP), na które składają się na ogół: oddział stacjonarny, oddział dzienny, poradnia zdrowia psychicznego i zespół leczenia środowiskowego. W tej chwili 30% populacji Polski mieszka na terenie, gdzie działa CZP, do końca roku ma być to 50%, a w najbliższych latach cała mapa kraju ma być pokryta tymi centrami. Ekspert podkreślił, że kwestie organizacyjne odgrywają ogromną rolę w leczeniu psychiatrycznym. Zmieniła się też filozofia finansowania – aktualnie instytucja dostaje pieniądze za to, że opiekuje populację mieszkającą na terenie jej działalności. – Mamy wzrost efektywności i dostępności leczenia psychiatrycznego – mówił dr Cichocki.

Psychiatra i psychoterapeuta zaznaczył, że brakuje specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Podkreślił, że zmiany kulturowe i cywilizacyjne w znacznie poważniejszym stopniu dotykają ludzi młodych. – Psychiatria może tutaj tylko minimalizować straty. Powinniśmy się solidnie zastanowić, jakie zmiany kulturowe i cywilizacyjne zachodzą w naszym społeczeństwie, które szkodzą naszym dzieciom, bo jeśli na nie nie odpowiemy, nie wprowadzimy profilaktyki, to możemy myśleć tylko o redukcji szkód – mówił dr Cichocki wskazując m.in. na fakt, że wirtualna rzeczywistość niszczy więzi społeczne, a brakuje elastyczności i odporności psychicznej w najmłodszym pokoleniu, które porównuje się do płatków śniegu.

Od 2020 r. powstała sieć ponad 300 poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Brakuje natomiast lekarzy psychiatrów i system nie pokrywa w zadowalający sposób potrzeb społecznych, które rosną. Dr Cichocki podkreśla, że o wiele ważniejsza w tym wymiarze jest profilaktyka. 

Wykład jest dostępny na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki w serwisie YouTube:

Dr n. med. Łukasz Cichocki jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, adiunktem Kliniki Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, kierownikiem Ośrodka Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie oraz zastępcą dyrektora ds. lecznictwa tegoś szpitala. Od ponad dwudziestu lat pracuje z pacjentami w różnych kontekstach terapeutycznych – poradni zdrowia psychicznego, oddziale dziennym, zespole leczenia środowiskowego, środowiskowym domu samopomocy. W dużej mierze jego pacjentami są osoby z głębokimi zaburzeniami psychicznymi, wymagający długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne zarówno w zakresie nauczania przeddyplomowego (studenci medycyny, psychologii, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii), jak i podyplomowego (osoby w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii, psychologii klinicznej, osoby szkolące się w ramach kursów psychoterapii). Jest autorem ponad dwudziestu artykułów i rozdziałów w książkach.

Wiosenna Szkoła Bioetyki to program szkoleń eksperckich dla bioetyków, naukowców z różnych dziedzin, personelu medycznego, studentów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy w swojej pracy i środowisku spotykają się z tematami bioetycznymi. Druga edycja odbyła się w Krakowie w dniach 14-15 kwietnia 2023 r.

Wiosenna Szkoła Bioetyki to jeden z projektów w ramach powstałej w Krakowie Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, której celem jest popularyzacja nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocja wiedzy i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z licznymi, wciąż nowymi dylematami natury etycznej.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegóły na www.akademiabioetyki.pl.

;