Imieniny: Antoniny, Radoslawa, Dawida

Wydarzenia: Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych

Z Bogiem

 fot. Fotolia.com

Wchodząc na Drogę Betlejemską, prośmy małego Zbawiciela, by rozpalił w nas żywą wiarę, miłość ku Bogu i nadzieję na życie wieczne w niebie.

 

Droga Betlejemska pochodzi z tradycji karmelitańskiej. To nabożeństwo kieruje nasz wzrok ku tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i zaprasza do medytacji nad wydarzeniami związanymi z dzieciństwem Jezusa Chrystusa. Jest odprawiane w kościołach przed Najświętszym Sakramentem, ale można nim się modlić także w domu w czasie świąt Bożego Narodzenia i ich oktawy. To świetna zachęta do osobistego i rodzinnego uwielbienia Dzieciątka Jezus oraz kontemplacji Miłości wcielonej.

1. Wcielenie

Najmilsze Dziecię Jezu, poczęte z Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy, wprowadź mnie w tajemnicę Twego wcielenia. W duchu wiary klękam przed Tobą i z miłością kontempluję moment, w którym Boże Słowo stało się Ciałem. Zanurz mnie w ciszę i podniosłość tamtej chwili. Pomóż wsłuchać się w „fiat” wypowiedziane przez Twoją Mamę. Ty z miłości do nas stałeś się człowiekiem. Przyjąłeś naturę ludzką, by zbawić świat. Z nieba zszedłeś na ziemię, aby być „Bogiem z nami”. Z pokorą i zachwytem myślę o tej chwili, w której zamieszkałeś w dziewiczym łonie Miriam z Nazaretu. Uwielbiam Ciebie, Boskie Dziecię, posłane nam przez Najwyższego. Przyjmij moją adorację.

Powtarzamy po każdej stacji

Najukochańsze Dziecię Jezu, zmiłuj się nad nami!  

Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…

2. Nawiedzenie

Najmilsze Dziecię, ukryte pod sercem Miriam, rozraduj mnie swoją obecnością. W duchu wiary klękam przed Tobą i kontempluję czas Twego pierwszego spotkania ze św. Janem Chrzcicielem. Jezu, chociaż byłeś niewidoczny, zostałeś rozpoznany przez Elżbietę dzięki Duchowi Świętemu. Błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy, przyjdź do mnie przez Najmilszą Miriam. Nawiedź moje serce tak samo, jak nawiedziłeś dom Zachariasza. Niech Twoja niewidoczna obecność przyniesie widoczne łaski w moim życiu. Boskie Dzieciątko, rozraduj serce Twojego sługi. Bądź owocem także mojego życia. Chcę, jak Maryja przynosić Ciebie tym, którzy szczególnie potrzebują Twojej kojącej obecności. Poruszaj moje serce swoją łaską.

3. Oczekiwanie narodzenia

Najmilsze Dziecię Jezu, któreś nabierało ludzkich kształtów pod sercem Miriam, wzbudź we mnie tęsknotę za Twoją bliskością. W duchu wiary klękam przed brzemienną Maryją i skłaniam przed Wami moją głowę. W Twojej Mamie dostrzegam najpiękniejszą, bo żywą, monstrancję świata. W ciszy serca powtarzam: dziękuję Ci Najwyższy, że tak cudownie stworzyłeś to Dziecko, które stanie się Zbawicielem świata. Godne podziwu są Twoje dzieła! Boskie Dziecię, Jezu, z miłością i czułością adoruję Ciebie obecnego w łonie Miriam. Panie ukryty w ciele Dziewicy z Nazaretu, naucz mnie czuwania i oczekiwania na każde Twoje przyjście: w liturgii, w słowie Bożym, ale też na to ostateczne, kiedy ujrzę Cię w pełni twarzą w twarz.

4. Narodzenie Jezusa

Najmilsze Dziecię Jezu, któreś przyszło na świat w największym poniżeniu, obudź moje serce do wiary i miłości. W duchu wiary klękam przed Twoim żłóbkiem i przynoszę Ci moje puste ręce. Patrzę na Twoje ubóstwo, którym chcesz mnie ubogacić. Z zachwytem zerkam na niebo i ziemię, które radują się z Twojego przyjścia. Twój żłóbek był najskromniejszą monstrancją świata, a białe pieluszki pierwszym welonem, przez który można dotykać Twego Ciała. Pozwól mi już tu na ziemi, dołączyć do zastępów anielskich i wyśpiewać Ci chwałę. Pozwól uklęknąć przy Tobie i razem z Maryją rozważać dzieła, których dokonujesz w świecie. Maleńka Miłości, otul mnie Twoją słodką obecnością. Rozpromień nade mną Twoje najmilsze oblicze.

5. Nadanie Bożej Dziecinie Imienia Jezus

Najmilsze Dziecię Jezu, dziękuję Najwyższemu za Twoje imię, na które zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. W duchu wiary klękam przed Tobą i w sercu powtarzam: Jezu, bądź moim Zbawicielem. W Twoim imieniu jest moc i potęga. Przez wzgląd na Twe imię odchodzą pokusy, uciekają złe duchy, przychodzi uzdrowienie i ratunek. Dziękuję Ci, że objawiasz mi swą wszechmoc, że pozwalasz mi wołać do Ciebie po imieniu. Dziękuję, że w Twoje imię po dzień dzisiejszy głoszone jest nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Adoruję Ciebie i kocham Cię Przedziwny Doradco, Boże Mocny, Odwieczny Ojcze i Książę Pokoju. Emmanuelu, bądź zawsze ze mną!

6. Pokłon trzech mędrców

Najmilsze Dziecię Jezu, szukane wytrwale przez mędrców, objaw się światu na nowo! W duchu wiary klękam przed Tobą i zamiast złota, kadzidła i mirry oddaję Ci moje małe, biedne serce. Razem z wędrowcami ze wschodu padam przed Tobą na twarz i oddaję Ci pokłon. Wierzę w Ciebie mój Panie, wierzę w Twoje boskie pochodzenie. Kontempluję Ciebie, otulonego czułymi ramionami Miriam i promienieję! Moje serce drży i rozszerza się, kiedy rozważam o Twojej potędze i łaskawości. Ciebie uznaję za mojego Pana! Tobie oddaję moje duchowe ubóstwo, słabą modlitwę i kruche życie. Niech będzie ono hymnem na Twoją cześć. Proszę, poślij i dla mnie gwiazdę, która doprowadzi mnie do Ciebie.

7. Ofiarowanie

Najmilsze Dziecię Jezu, uwielbione przez Symeona i Annę, bądź także moim światłem! Chwało całej ziemi, radości tych, którzy w Ciebie wierzą, oświecaj mnie! W duchu wiary klękam przed Tobą i wielbię Najwyższego, który zesłał nam Ciebie. Kontempluję Cię, otoczonego ramionami sędziwego Symeona. Widzę w nim obraz kapłana, trzymającego w dłoniach Twoje ciało. W tym bogobojnym starcu znów dostrzegam znak żywej monstrancji, zdobnej w przeogromną tęsknotę za zobaczeniem Mesjasza. Za przykładem Anny chcę dniem i nocą adorować Ciebie obecnego we wszystkich świątyniach świata, Ciebie, obecnego w każdym tabernakulum na ziemi. Bądź sensem mojego życia.

8. Ucieczka do Egiptu

Najmilsze Dziecię Jezu, któreś zostało zmuszone do opuszczenia ojczystej ziemi, bądź moją ucieczką! W duchu wiary klękam przed Tobą i rozważam nad wyrokiem śmierci wydanym na Ciebie przez Heroda. Władca przeraził się, że odbierzesz mu władzę i podniósł na Ciebie rękę. Kontempluję Ciebie otoczonego czułymi ramionami Miriam i chronionego przez Józefa. Nie zaznałeś spokoju od najmłodszych lat. Ty, który dałeś nam życie wieczne, sam nieustannie żyłeś w zagrożeniu śmiercią. Boskie Dziecię, ocal mnie od tego, co jest niebezpieczne dla mojej duszy. Chroń mnie razem z Miriam i Józefem od duchowych Herodów.

9. Pobyt w Egipcie

Najmilsze Dziecię Jezu, któreś przebywało w obcej ziemi, uzdolnij mnie do cierpliwości. W duchu wiary klękam przed Tobą i rozważam nad Twoimi pierwszymi latami życia, któreś spędziło na nieświętej ziemi. Swoim pobytem w Egipcie uczysz, że w życiu czasem trzeba poczekać na lepszy czas i na powrót do tego, co bliskie i kochane. Boskie Dzieciątko, kształtuj we mnie cierpliwość oraz posłuszeństwo i uległość Bożej woli. Daj mi łaskę poddawania się natchnieniom z nieba. Przypominaj, że Najwyższy wie wszystko i nic nie wymyka się z Jego rąk, że On jest większy niż wszyscy Herodowie świata.

10. Powrót z Egiptu

Najmilsze Dziecię Jezu, któreś po wygnaniu wróciło do izraelskiej ziemi, tchnij we mnie nadzieję. W duchu wiary klękam przed Tobą, któreś od początku swego życia było otoczone czułą opieką Maryi i Józefa. Rozmyślam o trosce i miłości, jaką zostałeś przez nich ogarnięty. Panie, który uświęcasz wszystkich ludzi i wszystkie miejsca, w jakich przebywasz, napełnij mnie swoją obecnością. Daj mi powracać z wygania z ziemi pogańskiej, na którą zaprowadziły mnie moje grzechy. Zwycięż tych, którzy czyhają na Boże życie we mnie. Boskie Dziecię, któreś zamieszkało w Nazarecie, zamieszkaj na zawsze w moim sercu i myślach!

11. Życie w Nazarecie

Najmilsze Dziecię Jezu, któreś wzrastało w łasce u Boga i ludzi, daj mi żyć na Twoją chwałę. W duchu wiary klękam przed Tobą i rozważam nad Twoimi dziecięcymi latami. Czy jedząc chleb wiedziałeś, że sam będziesz Chlebem życia? Czy ucząc się wiedziałeś, że będziesz nazwany Nauczycielem? Czy pomagając Józefowi w warsztacie przy drewnie, domyślałeś się, że zginiesz na drzewie krzyża? Mały Jezu, którego dziecięce lata są owiane tajemnicą, odsłoń przede mną swoje życie. Objaw mi siebie i poprowadź ku niebu!

12. Znalezienie w świątyni

Najmilsze Dziecię Jezu, któreś chciało pozostać w tym, co należy do twego Ojca, daj mi wierność w wierze. W duchu wiary klękam przed Tobą, otoczonym jerozolimskimi uczonymi i kapłanami. Słucham Twoich pytań i odpowiedzi. Uwielbiam Ciebie w tych, którzy szukają Cię, jak Miriam i Józef. Uwielbiam Ciebie w ludziach, którzy odnajdują Cię w Twoim Słowie i w Ciele. Wiem, że nigdy Cię nie pojmę ani nie ogarnę swoim rozumem, ale chcę Cię szukać do bólu. Pozwól mi Ciebie znaleźć i już na zawsze z Tobą pozostać!

Oceń treść:
Źródło:
;