Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Świat

Drugi dzień wizyty papieża w Gruzji

papież franciszek fot. Korea.net / Korean Culture and Information Service / CC BY-SA 2.0 / wikimedia.org Papież Franciszek

Pierwszym punktem dzisiejszego programu popołudniowego było spotkanie Ojca Świętego z duchowieństwem i przedstawicielami laikatu. Odbyło się ono w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Tbilisi. Papież w improwizowanych słowach odpowiedział na cztery świadectwa, które wprowadził administrator apostolski katolików obrządku łacińskiego na Kaukazie. Bp Giuseppe Pasotto opisał sytuację niewielkiego tam Kościoła katolickiego, który na co dzień doświadcza, że jest mniejszością.

 

W dwóch z czterech złożonych przed Ojciec Świętym świadectw przypomniano Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pracujący w Gruzji  ksiądz obrządku ormiańskiego był tam z 380 młodymi Ormianami, jak zaznaczył, dzięki pomocy Kościoła w Polsce. W krakowskim spotkaniu z Papieżem Franciszkiem uczestniczył też z grupą blisko stu swoich rodaków 23-letni Gruzin. Wspomniał on też trudności, jakie przeżywają w tym kraju młodzi katolicy, którzy pragną zachować swą wiarę, nie ulegając pokusie dostosowania się do masowej mentalności.

O podobnych problemach katolickich rodzin w tym kraju mówiła mężatka, matka dwojga dzieci. Wymieniła m. in. pokusę rozwiązywania kryzysów małżeńskich przez rozwód, co u prawosławnych jest ułatwione, a także zagrożenia globalizacji i pojawiającej się również w Gruzji ideologii gender. Wskazała na działania Kościoła na rzecz chrześcijańskiej rodziny, takie jak szerzenie naturalnych metod regulacji poczęć, a także obronę życia, prowadzoną czasem we współpracy z prawosławnymi.

Natomiast gruziński seminarzysta powiedział, że powołanie zawdzięcza przykładowi polskiego księdza, który przyjechał tam do pracy duszpasterskiej z diecezji ełckiej. Wyraził wdzięczność księżom, zakonnikom i zakonnicom, którzy opuścili swe kraje, by służyć katolikom Gruzji. Teraz są tam już rodzime powołania, a gruzińscy klerycy przygotowują się do kapłaństwa w Kazachstanie.

Nawiązując do tych świadectw, Franciszek zwrócił uwagę na konieczność wytrwałości w wierze i potrzebę jej przekazywania. Zachęcił młodych, podobnie jak to uczynił w Krakowie, do rozmawiania ze swoimi dziadkami i babciami, bo to oni przekazują im wiarę. Wskazał, że wiara nie wzrasta, kiedy nie ma korzeni i kiedy nie jest przekazywana dalej.

Duchownym i osobom zakonnym radził, by zawsze, również w chwilach kryzysu, zachowywali pamięć chwili, kiedy po raz pierwszy odczulili Boże powołanie. A mówiąc o problemach rodzin, Papież podkreślił konieczność ratowania małżeństwa, które zostało stworzone na Boży obraz i podobieństwo. Rozwód zatem szkodzi nie tylko obojgu małżonkom, ale też Bogu, niszcząc Jego obraz, a przede wszystkim dzieciom, które z tego powodu bardzo cierpią.

Spotkanie Franciszka z pracownikami dzieł miłosierdzia

Po spotkaniu z duchowieństwem, zakonnikami i zakonnicami Gruzji Papież pojechał do Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego św. Kamila. Odwiedził tam pracowników katolickich dzieł miłosierdzia działających w tym kaukaskim kraju. Franciszek podkreślił, że jego wizyta „ze względu na ewangeliczne miłosierdzie stanowi świadectwo komunii i sprzyja dążeniu do jedności”. W wydarzeniu brali udział zarówno posługujący w samym tym ośrodku oraz w Caritas i w innych organizacjach pomocowych, jak też chorzy i niepełnosprawni.

Po oficjalnym pozdrowieniu Ojca Świętego przez o. Zurabiego Kakachishvilego z miejscowej Caritas Papież zwrócił się do wszystkich obecnych podkreślając, że ich posługa jest niezwykle ważna.

„Zachęcam was do kontynuowania tej wymagającej i owocnej drogi: ludzie biedni i słabi to «ciało Chrystusa», które wzywa chrześcijan wszystkich wyznań, zachęcając ich do działania bezinteresownego, kierującego się jedynie natchnieniem Ducha Świętego. Szczególne pozdrowienie kieruję do osób starszych, chorych, cierpiących i wspomaganych przez różne instytucje charytatywne. Cieszę się, że mogę być trochę z wami i dodać wam otuchy: Bóg was nigdy nie opuszcza, zawsze jest blisko was, gotowy was wysłuchać, przydać sił w trudnych chwilach. Jesteście umiłowanymi Jezusa, który zechciał utożsamić się z ludźmi cierpiącymi, sam cierpiąc podczas swojej męki. Inicjatywy miłosierdzia są dojrzałymi owocami Kościoła, który służy, daje nadzieję i okazuje Boże miłosierdzie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, wasza misja jest wspaniała! Żyjcie nadal miłosierdziem w Kościele i ukazujcie je w całym społeczeństwie z entuzjazmem miłości, która pochodzi od Boga” – powiedział Papież.

Podczas spotkania Ojciec Święty pozdrowił także osobiście 20 przedstawicieli każdej z katolickich organizacji charytatywnych Gruzji oraz udzielił specjalnego błogosławieństwa wszystkim zebranym.

Źródło:
;